Tallene er klare og vi kan presentere resultatene av årets (2021) tungbiltelling på Svinesund, som er fjerde gangen på rad TLF gjør denne tellingen.

tungbiltelling
Med alle løftbare aksler i luften

Samme tid hvert år

Tellingen foregår i 72 timer på tilnærmet samme tid hvert år. Alltid de samme dagene. Tellingen starter alltid søndag klokken 00:00 og avsluttes tirsdag klokken 24:00.

Tellingen dekker kun Svinesund grenseovergang men i TLF har vi grunn til å tro at tallene er ganske representativ for de andre grenseovergangene, uten at vi kan vite det helt sikkert.
Spesielt når det kommer til de tomme eller nesten tomme vogntogene, er det grunn til å tro at andelen minker jo lenger nord man kommer i landet.

Vi er ganske trygg på at det sentrale østlandsområdet er utgangspunktet for flesteparten.

Jevnt lav andel norske biler

tungbiltelling
Opprinnelsesland – utvalg 12 timer

Det som skremmer mest er den lave andelen norske lastebiler som krysser grensen (3,5 – 4,5%) og antallet lastebiler som kommer over grensen tom eller tilnærmet tom.

Noen ganger, særlig på søndagen, kommer det gjerne fire eller fem vogntog fra samme transportfirma på rekke og rad, med alle løftbare aksler i luften.

Dette underbygger at vi ikke snakker om tilfeldigheter. Det vi ser er organisert, og formålet er å melke verdier ut av en norsk transportbransje hvor ingen har oversikt og hvor gråsonene beskytter, slik at risikoen for å bli tatt er minimal.

 

 

Transportregister

transportregister
Last ned beskrivelsen her

Akkurat som norske myndigheter, vet heller ikke vi i TLF hvor alle de utenlandske vogntogene skal. Vi vet ikke hva de skal etter at de har losset lasset sitt eller den ene pallen de har med seg. Vi vet heller ikke hvor lenge de blir i Norge osv.

Svarene får vi ikke før man har innført et digitalt transportregister.
Når dette er på plass har vi ikke bare oversikten vi trenger. Vi har et utrolig godt verktøy som vil sikre de effektive kontrollene hele bransjen etterlyser.

TLF har utviklet og presentert et veldig godt og detaljert forslag til transportregister (2018). I dag er det kun dette en forslaget som er presentert.

Samme teknologien er i dag i bruk med koronapass
Andre hevder å ha jobbet med et tilsvarende register helt siden 2012, men dette er så langt ikke presentert. Politikerne forvirres med løsninger som digitale fraktbrev og et «kabotasjeregister», hva nå enn det måtte være?
Vi registrerer at i alle fall noen av politikerne på Stortinget har sett behovet for et transportregister. Det er bra!

Skal vi få orden på den sosiale dumpingen og komme transportkriminaliteten til livs, kommer vi ikke utenom et velfungerende transportregister.

Resultatene 2021

Her er tallene for 2021

 

 

Tallene fra 2021, viser at trafikken over Svinesund er ganske stabil.

Koronapandemien har ikke ført til hverken nedgang eller økning i trafikken.

Det er derimot betenkelig at i dagens samfunn, der miljøkravene stadig blir strengere og den norske delen av transportbransjen har tatt dette på alvor og drives frem av Euro 6 motorer med svært lave utslipp.

Da er det trist å se at gårsdagens teknologi ruller inn over grensene våre i et spill hvor dumpingpriser trumfer kvalitet.

Rapporten finner du her eller ved å klikke på bildet

 

TLF ønsker å takke fagleder Øyvind Grotterød, SVV og de andre etatene på grensen for at vi får lov til å stå på området og foreta tellingene våre.

 

TLF jobber for våkne sjåfører og bileiere. Jo flere vi blir jo høyere kan vi rope!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.