Renovasjon/Miljø

RENOVASJON

Ansatte innen renovasjon- og avfallshåndtering utfører en viktig offentlig tjeneste som påvirker ressursbruk, energiproduksjon, transportutfordringer, infrastruktur, folkehelse og miljø.

Utviklingen i avfallsbransjen stiller stadig høyere krav til fagkompetanse, levende fagmiljøer, rett bemanning og god kvalitet. Fagarbeiderstatus og gode lærlingordninger er viktig for kvalitet, ordnede forhold og langsiktighet i bransjen. TLF arbeider for at alle medlemmer får mulighet til å utvikle relevant kompetanse gjennom å ta fagbrev, eller gjennom andre utdanningsmuligheter.

TLF mener det er viktig at de ansatte har best mulig rammevilkår for å kunne utføre tjenesten på best mulig måte.

EN VIKTIG TJENESTE

Vi har alle våknet av skramlende søppelkasser og durende renovasjonsbiler grytidlig om morgenen, og hørt lyden av renovatører som fjerner avfallet vårt lenge før vi har tenkt å krype fram fra dyna.

Ansatte innenfor renovasjon og avfallshåndtering utfører en av de viktigste jobbene for innbyggerne i en kommune. Sjelden tenker vi over hvor viktig renovasjonstjenester er for hverdagen vår. Det er derfor svært viktig at de ansatte har best mulig rammevilkår for å kunne utføre tjenesten best mulig.

Den nye renovasjonsstandarden er frivillig. TLF skal jobbe for at alle aktører i bransjen, også tillitsvalgte, benytter hele eller deler av standarden i utarbeidelsen av nye og gamle renovasjonssystemer.

Har du forsikret jobben din?