Nok en gang hører vi om transportbransjens akutte sjåførbehov, nå sist i NRK dagsrevyen 8 september. Vi registrerer at NHO, SOTIN og NLF reiser rundt og rekrutterer med forestillingen «Følg drømmen ikke strømmen.»

La det være sagt med en gang! Det er sjåførmangel i Norge og problemet ser ut til å bare vokse.
Derfor er det svært viktig at man finner gode løsninger som også på lang sikt kan løse problemet.

rekrutteringNLF har en hovedrolle når det kommer til rekruttering til transportbransjen. Deres medlemsbedrifter er avhengig av tilgang til sjåfører. Dessverre viser det seg gang på gang at NLF har problemer med å se seg selv i speilet. Arrogansen på toppen i organisasjonen har skylapper som ofte søker de enkle og komfortable løsningene. Slik er det også når det kommer til rekruttering av nye sjåfører til transportbransjen.

Man kan reise på turne og være blank og fin i pelsen og love ungdommen spennende jobber i verdens kuleste bransje, men hvordan står det egentlig til under sminken?

Les også:

Er det egentlig sjåførmangel? Kan det like godt være betingelsene bransjen tilbyr som holder folk unna yrket.

Kraftig vekst
Det er spådd en kraftig vekst i transportbransjen i årene som kommer.

Dessverre ser det ut som om det er god vekst også i den useriøse delen av transportbransjen og mange av de som driver useriøst er medlemmer i NLF. Dette er selskaper som driver rovdrift på sjåførene sine, som lønner dårlig og belønner med lange arbeidsdager.

Dette er selskaper hvor man uglesees om man kommer med en sykemelding eller om man er så frekk at man tillater seg å være hjemme med sykt barn en dag eller to. Purrer man sjefen mer enn to ganger på at ABS lyset på hengeren lyser, er man en bråkmaker.

For ikke lenge siden ble vi kontaktet av en fortvilt ung sjåfør som var pålagt av arbeidsgiveren å laste 5-6 tonn overlast på tippsemien sin. Ikke en gang, men på hver eneste tur.

Vi kunne skrevet side opp og ned om eksempler på hvordan en altfor stor gruppe transportbedrifter behandler sine ansatte.

Kan det tenkes at lønn og seriøse arbeidsforhold kan virke positivt i forhold til rekruttering av nye sjåfører? I TLF er vi ikke i tvil om at det er her kjernen til problemet ligger.

Les også en tidligere sak om rekruttering

rekrutteringI takt med at det blir stadig vanskeligere å finne kvalifisert arbeidskraft, forteller NAV til NRK at mange transportbedrifter nå senker kompetansekravet.

Representanter fra bransjen sier at de som kommer fra NAV med rykende ferske førerkort skal få en god skole… Er det egentlig noen som tror på dette?
I dag vet vi at alt for mange av dem som velger transportfag og ender opp som lærlinger også får en skole som handler om rovdrift og triks til å lure regelverket.

Ved å ytterligere senke kompetansekravene oppnår man bare en ting. Det vil på sikt bli enda vanskeligere å rekruttere sjåfører til yrket, fordi den allerede lave statusen yrket har i samfunnet blir ytterligere forringet.

Hvis målet er å øke rekrutteringen til bransjen, må bileierne starte med å se seg selv i speilet. Enten de vil eller ikke, må de tilby lønns og arbeidsforhold som er attraktive nok til at noen ønsker å jobbe hos dem. For mange bileiere må man starte med noe så banalt som folkeskikk.

Å senke kompetansekravene er det samme som å pisse i buksen for å holde varmen. Tvert i mot burde man hevet kompetansekravene og da særlig i forhold til transportløyvene.

norsk transportRekruttering

Skal man sikre rekruttering til fremtidens transportbransje, må man aller først være villig til å erkjenne at det er vi som transportbransje som først må gjøre oss attraktiv slik at ungdom ser på sjåføryrket som et trygt yrkesvalg også etter puberteten.

Transportbransjen har det hele og fulle ansvaret for at bransjen ikke rekrutterer og det er bare bransjen selv som kan endre dette til det bedre. Ingen andre!

 

Det kan ha mye for seg å reise på turne og pakke transportbransjen inn i silkepapir og servere den på sølvfat til potensielle nye sjåfører, men det gir ingen mening før man har ryddet opp i eget reir.

Eller som de sier i Storbritannia: «You can`t polish a turd…»

 

Bli med på laget du også. Det er en tøff verden der ute.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.