TLF reduserer kontingenten fra 450 kr – 360 kr pr måned.

TLF har avholdt sitt første styremøte om bord på Color Magic 23-25.02 2018.
Fra nå av er det medlemmene som bestemmer i forbundet, noe som hele tiden har vært målet.

Det første vedtaket det nye forbundsstyret banket gjennom var en reduksjon av medlemskontingenten fra 450 kr pr måned til 360 kr pr måned. Endringen trer i kraft allerede i mars 2018.

Årsaken til reduksjonen er problemer knyttet til pensjonssparingen til TLF medlemmene. Man har ikke, på grunn av juridiske hindringer, klart å finne en farbar vei når det gjelder forholdet mellom forsikringseier (medlemmet), forsikringsselskapet og Transport & Logistikkforbundet.

Storebrand sier at TLF er forut for sin tid og de vil jobbe videre med det juridiske, slik at man en gang i fremtiden vil kunne få på plass en pensjonssparing lik den vi ønsker å gi medlemmene. De tror et slikt opplegg vil være på plass først i 2019 – 2020.

Pensjonssparing Storebrand

 

Tilbudet om pensjonssparing for medlemmene finner du på Storebrand sin landingsside (bildet til ventre), men man må forvalte den selv. Altså frivillig.

 

Vi i TLF anbefaler alle våre medlemmer å tegne denne forsikringen og betingelsene er de samme som før.
 

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.