Solid privatjuridisk bistand til Transport & Logistikkforbundets medlemmer 

Forbundsstyret vedtok 17. juni 2018 at forbundets kontingentbetalende medlemmer (med ektefelle) skulle få økt tilbud om privatjuridisk rådgivning.

Tilbudet trer i kraft 1. august 2018 og kommer i tillegg til den solide arbeidsjuridiske bistanden medlemmene allerede har. Transport & Logistikkforbundet har valgt sin samarbeidspartner, advokatfirmaet Norman & Co, som leverandør av den privatjuridiske bistanden. Ordningen er kollektiv, og kostnaden trekkes over kontingenten, som dermed heves til kr 400,- pr mnd. Prisen er under halvparten av tilsvarende ordninger i andre forbund.

Flere konkurrerende forbund har innført privatjuridisk bistand, men unntakene i deres ordninger kan være til dels mange.

privatrettslig bistand– Transport & Logistikkforbundet er opptatt av at ordningen skal dekke alle områder våre medlemmer har behov for. Vi ønsker ikke en situasjon der medlemmene tar kontakt for hjelp, og så får beskjed om at problemstillingen er ”utenfor dekning”, sier forbundsleder Oddvar Mathiassen i en kommentar.

Gjelder i praksis alle rettsområder

Den nye ordningen gjelder derfor for alle rettsområder for kontingentbetalende medlemmer, unntatt oppdrag som forsvarer i straffesaker, temaer relatert til næringsvirksomhet og saker etter utlendingsloven (asylbehandling mv.) Oppdrag som offentlig oppnevnt forsvarer følger et eget offentlig regelverk og medlemmer vil få dekket slik bistand gjennom det. Næringsvirksomhet er unntatt, da dette ofte kan være svært komplekse saker som krever mange timers arbeid.

Mengden tid brukt pr. sak må stå i samsvar med det økonomiske kravet i saken. Juridisk bistand skal ikke overstige kravet tvisten handler om.

 

 

Dekning av kostnader andre steder

Ordningen omfatter ikke saker som kan dekkes av fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring, motpart eller tilsvarende. Dette betyr ikke at sakene er unntatt, men at man kan søke om dekning fra det offentlig eller private ordninger som finnes. I slike saker kan egenandel dekkes under ordningen.

Dekning ved prosess

Tvister som må løses med rettssaker, lar seg ikke løse innenfor 15 timer. Transport & Logistikkforbundet etablerer en nemndsordning med egne retningslinjer der medlemmene etter søknad kan innvilges dekning av egne kostnader ved rettssaker. Behandlende advokat vil i nemnden fremsette søknad på vegne av medlemmet.

Arbeidsrett

Transport & Logistikkforbundet gir som vanlig juridisk bistand knyttet til arbeidsrett. Ved spørsmål om arbeidsrett, skal som vanlig rådgiver hos TLF kontaktes.

 

Praktisk informasjon

  • Ordningen trer i kraft 1. august 2018 og skriftlige retningslinjer (i hovedsak stadfestelse og presisering av ordningen) ble vedtatt av forbundsstyret 17. juni 2018.
  • Spørsmål og henvendelser rettes til godsbil@norman-co.no  Dersom svar ikke er mottatt innen to virkedager, kan Norman & Co kontaktes på tlf. 22 12 11 80.
  • Rask og profesjonell hjelp – medlemmet får svar pr. e-post innen to virkedager. Dersom saken haster mer enn to dager, anbefales at dette merkes i emnefeltet.
  • Kontingentbetalende medlemmer får råd og bistand innen de fleste områdene de kan støte på som privatperson – for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag, juridiske avtaler og skjemaer m.m. Ingen egenandel.
  • Forsikringen dekker mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpsforsikring som de fleste har i sin hjem-/innboforsikring.
  • Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes fortsatt direkte av Transport & Logistikkforbundet.

 

Klikk på bildet for ytterligere informasjon

 

Ytterligere en god grunn for at du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også