En trailersjåførs jobb er å frakte varer landet rundt, uansett vær- og føreforhold. Slik har det vært lenge, og det har aldri vært noe problem å klare å ta seg fram til de ytterste fjorder og høyeste fjell selv om det snør og blåser nordavind fra alle kanter.

 

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Det tar selvfølgelig litt ekstra tid, men skikkelig vinterføre, kjettinger, kunnskap om riktig lasting, ansvarsfull og forsiktig kjørestil og respekt for andre sjåfører og kollegaer har vært gjeldende for alle norske yrkessjåfører.

Slik er det ikke lenger og hovedårsaken er en Samferdselsminister som har gjort det til en kunst å holde befolkningen for narr.

 

Siden ulykken 7. januar 2019, hvor Ramona Lind valgte å gå ut med historien om sønnen som fikk et utenlandsk vogntog over i sin kjørebane, har norske medier fortalt om utforkjøringer, nestenulykker, vogntog på glatta uten kjettinger eller dekk som mangler både riktig mønster og dybde.

 

Også kommende sesong vil vi måtte stole på hell og lykke på norske vinterveier. Ingenting tyder på at noe vil være annerledes enn den ulykkesvinteren vi har lagt bak oss.

Det vil si, en endring er sannsynlig hvis vi legger statistikk til grunn.

Kommende vinter vil det være enda flere utenlandske vogntog og sjåfører på norske vinterveier …

 

 

I TLF har vi hatt et stort fokus på utfordringene knyttet til internasjonal transport helt siden sommeren 2017. Vi har brukt mye tid på å lansere et transportregister som kunne vært et utrolig godt verktøy for å få oversikt over den internasjonale transporten og ikke minst for å kontrollere at transporten foregår etter gjeldende lover og reguleringer.

Rapporten finner du her

Avisen Tromsø

Dessverre falt forslaget som inkluderte et slikt register i en votering i Stortinget 18 desember 2018. Den borgerlige regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti stemte mot. Dette gjorde de uten at de selv har en alternativ løsning. Ganske dristig spør du oss.

Fra regjeringens side med samferdselsministeren i spissen foreligger det flere såkalte løsninger på problemene knyttet til internasjonal transport.

TLF har helt fra starten kritisert disse og vi har prøvd alt vi kan å varsle om at tiltakene ikke vil gi noen som helst effekt.

 

 

  1. januar 2019

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet heter det:

– Det kan være utfordrende å kjøre i Norge på vinterføre, og god kompetanse blant sjåførene som kjører er viktig. Regjeringen har de siste årene jobbet systematisk opp mot EU-systemet for å få stryket kravene til vinterkompetanse for utenlandske sjåfører. Dette har vi vunnet fram med. Yrkessjåførdirektivet i EØS er nå revidert, og fra 2020 vil det bli stilt strengere kompetansekrav knyttet til kjøring under ekstreme værforhold, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Jon Georg Dale uttalte til ABC nyhetene 15. januar 2019

– Vi har lenge jobbet med EU for å få gjennomslag for at vi skal ha vinterkompetanse som en del av opplæringen i alle EU- og EØS-land. Det har vi fått til, og det blir innført fra 2020, sier statsråden.

Det betyr at glattkjøring blir førerkortkrav for yrkessjåfører over hele Europa.

https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2019/01/15/195492022/jon-georg-dale-lover-strakstiltak-hindre-flere-vogntog-ulykker-i-nord

 

 

 

 

Sannheten

Dette var avgjort allerede før uttalelsen. Direktivet ble formelt vedtatt 18. april 2018 og publisert 2. mai 2018 der det heter i pkt.  6. Krav til kjøring under vanskelig værforhold.

Kommisjonen foreslo ikke særlige bestemmelser om krav til kompetanse om kjøring under vanskelige kjøreforhold. Dette ble spilt inn fra Norge i en tidlig fase av regelverksarbeidet og fulgt opp underveis i prosessen da styrkede krav til kompetanse til kjøring under vinterforhold kom inn ved Parlamentets behandling. Dette er ansett viktig for å håndtere utfordringer særlig med utenlandske sjåfører som ikke har tilstrekkelig kompetanse til kjøring på norske vinterveger og de trafikksikkerhets og fremkommelighets utfordringer det medfører. I det vedtatte kompromisset er det bestemt at det skal være fokus på kjøring på veger av ulik standard, med ulik trafikkmengde, og under ulike værforhold. Sjåføren skal forstå hvordan et transportoppdrag skal forberedes og planlegges når værforholdene er unormale, bruk av sikkerhetsutstyr og skal kunne ta stilling til om oppdraget må avbrytes eller utsettes grunnet værforholdene.

Det er viktig for trafikksikkerheten og effektiv trafikkavvikling at EØS-sjåfører besitter denne kompetansen. Endringen vurderes positivt for å bedre kompetansen til sjåfører fra andre EØS-land til å kjøre på norsk vinterføre.

Hele notatet finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/forslag-til-endring-av-direktiv-200359ef-om-yrkessjaforkompetanse.-/id2554779/

 

Samferdselsminister Jon Georg Dale holder hele Norge for narr og opptrer nærmest som om han var deltaker på Nytt på Nytt.

Han visste utmerket godt på dette tidspunkt at Norge ikke ville få gjennomslag for å endre Yrkessjåførdirektivet til å innebære det han kaller et ‘Vinterførerkort’.

Så kom strengere krav til dekk på banen.

Kravet skulle være de såkalte 3PMSF dekkene. TLF var skeptisk både fordi vi visste at det fantes enorme variasjoner på egenskapene til dekkene som ligger inne under 3PMSF paraplyen.

I tillegg fokuserte vi på at et vogntog med optimale dekk ikke er et trygt vogntog hvis kompetansen til føreren ikke er på plass.

 

Ut over i 2019 har vi fått bekreftet at vår skepsis var riktig. Det er dokumentert at 3PMSF merkede dekk ikke sikrer oss riktig skodde vogntog på norske vinterveier nettopp fordi variasjonen på egenskapene til disse dekkene er veldig stor.

Dette ble kanskje tydeligst dokumentert i en stor artikkel i Transportmagasinet hvor flere av Europas fremste eksperter fikk uttale seg.

Les saken på tungt.no

Vi registrerer at stadig flere nå også har gitt TLF rett i at sjåførens kompetanse er avgjørende for å kunne ferdes trygt på norske vinterveier. Håpet er nå at flere kommer sammen og stiller krav til myndighetene om tiltak.

Vi har dårlig tid

Det vi trenger nå, er handlekraft – ikke myndigheter som logrer for EU. Vi må luke ut potensielle dødsmaskiner ved grenseovergangene.

Vi må ilegge kjøreforbud og fysisk sperre dem fra å kjøre. Firmaer som bestiller transport må stille krav til speditører og samlastere om at de bare vil ha varer eller sende egne varer med biler som er trygge på norske vinterveier.

 

Flere og flere firmaer forlanger det nå. Og det er bra. Men dette må skje fort, ellers er vi redd for at vi i vinter kommer til å oppleve ganske alvorlige ulykker. Og hvem sitter da med ansvaret?

Vi, er ikke i tvil. Samferdselsminister Jon Georg Dale.

 

Bli med på laget du også. Det styrker oss i kampen mot uretten.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.