Transport og Logistikkforbundet har satt yrkessjåførenes rettigheter på dagsordenen i Norge og ingen kan vel ha unngått å legge merke til at ‘noen’ omsider har våknet av dvalen og økt aktivitetsnivået flere hakk.

2018 ble et godt år for TLF. Vi har fått satt viktige saker på dagsorden og i dag er flere av disse saker som det er bred enighet om i bransjen. Det vi har hatt mest fokus på er likevel transportregisteret.

Dessverre har ingen av de andre organisasjonene støttet forslaget fra TLF, men viktige fagmiljø i bransjen har sluttet seg til vårt forslag. Det samme har flere politikere.

 

TLF har gjennom hele året jobbet aktivt med politisk påvirkning og vil trekke frem Arne Nævra fra SV. Han er en politiker som virkelig har brukt tid på å lære om transportbransjen.

Vi var sterkt medvirkende i utformingen av SVs Dok 8- forslag som ble hyllet av en samlet bransje. Også bransjens organisasjoner støttet forslaget.

Altså. Når forslaget kom fra TLF ble det tiet ihjel og ledd av. Når SV lanserte det samme forslaget ble det hyllet. Dette forteller noe om hva vi kjemper mot.

 

TLF kommer til å fortsette å sette et kritisk søkelys på transportpolitikken i Norge, eller mangelen på sådan i året som kommer.
Det som har skremt oss mest i året som gikk er den enorme tafattheten som preger norsk transportpolitikk. Dette kommer TLF til å belyse og dokumentere i starten på 2019.

Forbundet har hatt en god medlemstilstrømning i 2018 og dette gir oss mulighet til å fortsette arbeidet med stabile rammevilkår. Vi er fortsatt en liten organisasjon, men vi vokser og ambisjonene er store.

TLF bussen har vært ute av drift i november og desember. Den vil også være ute av drift de første månedene av 2019. Årsaken er at bussen er inne til ombygging slik at den skal bli enda mer hensiktsmessig for vårt bruk med blant annet en oppgradering av lugarene og et større oppholdsrom i bussen.

Vil dere vite mer om hva TLF jobbet med i 2018 kan dere lese dere opp i tidslinjen under. Trykker dere på linken under hver sak vil dere få opp mer info om temaet.

 

 

Noe av det vi har gjort i 2018

 

 1. januar. Presenterer forbundsstyret

https://www.godsbil.no/ukategorisert/forbundsstyret/

 1. januar.

https://www.godsbil.no/ukategorisert/mote-pa-stortinget-onsdag-10-januar/

 1. februar

https://www.godsbil.no/distribusjon/yrkessjaforenes-rettssikkerhet/

 1. mars

https://www.godsbil.no/ukategorisert/oppfolging-justiskomiteen/

 1. mai

https://www.godsbil.no/distribusjon/tariffavtale-og-transportregister/

 1. mai, Saken som resulterte i oppslaget i desemberutgaven av TM

https://www.godsbil.no/distribusjon/kjore-og-hviletid-likhet-for-loven/

 1. mai

https://www.godsbil.no/distribusjon/allmenngjoring-og-tredjelandskjoring/

 1. juni, avdekker smugling i buss

https://www.godsbil.no/internasjonalt/ferietid/

 1. juli, Privatrettslig bistand

https://www.godsbil.no/ukategorisert/privatrettslig-bistand/

 1. juli Bring Trucking

https://www.godsbil.no/langtransport/jukser-bring/

 1. august Telling på Svinesund

https://www.godsbil.no/internasjonalt/72-timers-telling-pa-svinesund/

 1. august

https://www.godsbil.no/ukategorisert/tlf-leverer-rapporten-ett-ar-pa-veien/

 1. august Omlasting Kampenes

https://www.godsbil.no/langtransport/to-blir-til-seks/

 1. september

https://www.godsbil.no/internasjonalt/tlf-moter-den-nye-samferdselsministeren/

 1. september

https://www.godsbil.no/logistikk/gode-tilbakemeldinger/

 1. oktober

https://www.godsbil.no/langtransport/skandalen-i-bring/

 1. oktober

https://www.godsbil.no/internasjonalt/apenlyst-transportfusk-ved-kampenes/

 1. oktober, Høring om Dok 8- forslaget

https://www.godsbil.no/logistikk/horing-pa-stortinget/

 1. november

https://www.godsbil.no/internasjonalt/malrettet-arbeid-gir-resultater/

 

Vi jobber aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår.

Har DU vurdert å melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.