Avsløringene rundt statseide Bring sitt forhold til lover og regler for ikke å glemme moral må få konsekvenser. Ikke bare i form av høye bøter og gebyrer. Hoder må rulle i ledelsen for vi kan ikke ha en statlig transportør som stadig vekk blir tatt med buksene nede.

bring
Klikk på bildet for mer: Foto: Statens Vegvesen

Nå ser det ut til at Bring atter en gang er på kant med kabotasjelovgivningen og vi får nok høre de samme bortforklaringene fra pressesjef i Bring John Eckhoff, som vi har begynt å venne oss til fra den kanten. Eckhoffs problem er at bortforklaringene ikke lenger er troverdig.

Et annet problem for Bring handler om moral. De fleste utenlandskregistrerte gardintrallene med Bring farger og Bring logo som henger bakpå trekkvogner fra Bring Slovakia eller bakpå utrangerte trekkvogner fra småtransportører fra lavkostland som kjører billigere enn Bring Slovakia, leverer Bring varer i hele Norge.
Det store volumet kjører tredjelandskjøring, hovedsakelig mellom Sverige og Norge. Her er det ingen krav til minstelønn og disse sjåførene har de dårligste betingelsene. De laveste prisene på transport i Sverige er lassene til Oslo og Østlandsområdet.

 

bring
Foto: TLF 10.07.2018

 

 

At et statseid selskap som Bring ser seg tjent med å drive transport i dette tarvelige markedet hvor arbeidsfolk utnyttes på det groveste er en skandale i seg selv. At utenlandske statlige godsselskap driver i samme bransjen frikjenner ikke Bring.

Bring skryter selv om at det er viktig for dem med et arbeidsmiljø som holder folk frisk og de er opptatt av miljø. Vi kan ikke se at det er gjort noen unntak for dem som trekker deres utenlands registrerte gardintraller. Vi våger påstanden om at Vlantana, Girteka og Kreiss knuser Bring på miljø.

Det må være et tankekors for Eckhoff og de andre i Bring ledelsen. Også blant Brings norske arbeidstakere vokser misnøyen.

Oppsigelser i Bring Transportløsninger

Siste: Nå reagerer også Arbeidstilsynet.

I TLF synes vi det er trist at Bring blir drevet som en aktiv aktør i gråsonene i en næring hvor man kommer unna med nesten hva det måtte være bare man er frekk nok.
Dessverre er Brings dårlige rykte velfortjent og deres dårlige rykte er ikke skapt av alle de flotte folkene som jobber i Bring. Det er ledelsen i Bring som bør være flau.

Stadig flere tar til orde for at staten bør selge Bring. I TLF håper vi at Bring forblir statlig. Vi tror ikke et salg av Bring vil være bra for transportnæringen fordi da mister vi alle muligheter for å kunne påvirke retningen Bring skal ta.

allmenngjøringTLF sier ja til et Bring som kan være et lokomotiv som kan trekke den norske transportbransjen tilbake på rett kjøl og gå foran som et godt eksempel. Et selskap som følger lover og regler og som med sin gode moral gir sine underleverandører bærekraftige betingelser. Et selskap som har tillit og som er kvalitetsbevisst og som leverer morgendagens transportløsninger.

I dag er Bring langt unna et slikt mål. Store deler av Bring sin virksomhet er basert på sosial dumping og grov utnyttelse av arbeidskraft fra lavkostland.

De som er ansvarlig for Bring Slovakia og virksomheten knyttet til dette datterselskapet burde skamme seg. Det trengs opprydning i Bring ledelsen!

  • Vil  den selvutnevnte «seriøse» delen av fagbevegelsen ta tak i denne saken?
  • Vil NLF gå ut mot Bring på samme måten som de har jaktet Kreiss?
  • Vil Postcom sjefen ta en ny tur til Bring i Slovakia som han friskmeldte forrige gang han var der? (Link)

 

Bli medlem i TLF du også! Vi er den eneste fagforeningen i Norge av og for lastebilsjåfører.

Bli medlem du også