Hvor ligger fornuften i at østeuropeiske lavprissjåfører leverer varene samtidig som myndighetene betaler trygden til permitterte norske lastebilsjåfører? Vi er altså vitne til at store deler av den norske transportbransjen tvinges til å stenge ned i en krisesituasjon fordi de ikke får oppdrag, samtidig som et stort antall utenlandske lavprisvogntog står for transporten i landet vårt.

 

permitterteI TLF får vi en del henvendelser som tyder på at det er veldig mange utenlandske vogntog på veiene våre for tiden. Mer enn vanlig.

Om dette er riktig eller ikke er det vanskelig å vurdere men vi har tidligere beskrevet hva vi observerer og det stemmer godt med meldingene som kommer nå.

Les mer om det her

 

Hadde vi hatt et transportregister kunne vi hatt oversikt, men det er lite som tyder på at et slikt register er nært forestående. Nylig fikk vi et nytt svar fra Samferdselsdepartementet som bekreftet dette. Vi hadde stilt flere spørsmål og ett av de dreide seg om transportregisteret.

transportregisterSvaret var atter en gang at dette har man hatt oppe i 2012 og at det ikke er mulig å innføre bla, bla, bla.
Selv om TLFs forslag til transportregister ikke kan sammenlignes med forslaget fra 2012 maler myndighetene på med det samme svaret. Det kan vi takke noen av de konkurrerende forbundene våre for. De gikk mot TLFs forslag til transportregister og brukte akkurat de samme argumentene for å få politikerne til å se bort fra TLFs forslag.

Mangelen av et transportregister koster bransjen dyrt. At noen organisasjoner ikke forstår dette ser vi jo, men hvor er bileierne?

TLF sitt forslag til transportregister bygger på oppfordring fra EUs egen kabotasjeforskrift.

Det bygger på godt utprøvd og pålitelig teknologi som også er relativt rimelig å innføre.

Når det gjelder de utenlandske vogntogene på veiene våre, er det enkelte i bransjen vår som hevder at vi ikke vil klare oss uten deres hjelp. Etter årevis med dumping i transportbransjen kan vi ikke utelukke at de har rett. Men det er ikke det samme som at vi synes det er bra.
Tvert imot er det et kjempestort varsko!

 

egen helseNorge står akkurat nå ovenfor utfordringer man ikke har sett maken til siden andre verdenskrig.

Allerede før epidemien er skikkelig i gang ser vi konturene av at det ikke nødvendigvis har vært fornuftig å flagge ut bedrifter som er viktig i forhold til den nasjonale beredskapen. Plutselig sliter vi med å få tak i munnbind.

Andre land vil ha Antibacen sin selv for å møte krisen som er i anmarsj. Da hjelper det plutselig ikke å ha mange penger, for vi kan ikke rense hendene våre med pengesedler.

 

Transport er også en svært viktig faktor i vår nasjonale beredskap. Så viktig at man har gitt dispensasjon på kjøre- og hviletidsreglementet og unntak fra karantenereglene. Stopper transporten stopper landet. Det er så enkelt.
Når NLF sjefen forteller at om lag 70% av medlemsbedriftene deres har sett seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til sjåførene sine er dette et nytt varsko.

Enkelte har allerede måttet permittere.

permittertMidt i en krise er det ikke godt å få gjort endringer. Fokuset er der det må være. Vi må redde liv og slå tilbake viruset.

Men en dag har vi beseiret viruset og vi kan ta hverdagen tilbake.

Da kommer det et etterspill i forbindelse med evalueringen rundt krisehåndteringen.

Da må denne bransjen komme seg opp på barrikadene og sloss for næringen vår!

Hvis ikke er vi redd at mange vil fortsette å gå på trygd også etter at krisen har lagt seg.

 

 

 

 

Selv om det sier seg selv kan det være verdt å nevne det igjen: Aldri har det vært viktigere å organisere seg enn nå! Det er bare sammen at vi vil kunne klare å bevege denne næringen i riktig retning, og det vil vi jo!

Våkner vi ikke nå, kan vi bare bli liggende. Da går toget….

 

Bli med på laget.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.