Privatrettslig bistand

Privatrettslig bistand

 

Medlemsfordelen inkluderes for alle betalende medlemmer, for private saker.

Arbeidsrelaterte saker er inkludert i medlemskontingenten fra før, og dekkes således ikke av denne avtalen, men etter avtale med TLF.

Samboer og hjemmeboende barn under 20 år kan også benytte ordningen.

Du får inntil 15 timer årlig bistand fra advokatfirmaet Norman og Co.

Det er ingen egenandel ved bruk av ordningen.

Gruppebilde_farger.jpg
Advokatene står parat til å hjelpe TLFs medlemmer. 

Rask og profesjonell hjelp

Medlemmer får svar pr. epost innen to virkedager. Dersom saken haster mer enn to dager anbefales dette nevnt i emnefeltet ved innsending av din sak.

Avtalen gir rett til råd og bistand innen de fleste områdene du kan støte på som privatperson, eksempelvis:

Arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag, juridiske avtaler og skjemaer m.m.

Ordningen dekker etter søknad også egne kostnader forbundet ved eventuell rettsak.

Ordningen dekker mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpdekning i innboforsikringen

Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes ikke av ordningen, men etter direkte avtale med TLF.

Det er generelt svært få begrensninger i forhold til saker som ikke dekkes

Oppdrag som forsvarer i straffesaker, næringsvirksomhet og saker etter utlendingsloven dekkes ikke. Videre gis det ikke bistand etter utenlandsk lovgivning.

 

Fullstendige vilkår

Meld sak

Skjemaet under benyttes for innsending av sak til advokatene.

(Gjelder fra 1. august 2018)