I dag kan vi lese om nok en skuffende avstemning knyttet til EUs veipakke. I TLF har vi lenge advart mot at fokuset i den norske transportpolitikken legges mot Brussel. Likevel har vi sett at både NLF og fagbevegelsen i økende grad vender sitt fokus mot nettopp Brussel.

 

Vi ser også at årene går uten at man får på plass et eneste vedtak som styrker norske transportbedrifters rammevilkår.

Les mer om dette på lastebil.no

For norske bileiere haster det. Dette burde særlig NLF ta inn over seg siden de representerer nettopp bileierne. Nå skal det sies at det er snedig hvis lastebilene får benytte kollektivfeltene og at man kan få hjelp av lånekassen for å skaffe seg et førerkort for lastebil, men hva hjelper dette hvis ikke bileieren tjener penger?

 

NLF: Foto: Irene Uhlen Wærsted

NLF gjør mye bra arbeid i lokalavdelingene, det skal de ha skryt for, men når det kommer til de store spørsmålene i transportpolitikken svikter NLF.

Dette er spørsmålene som danner livsgrunnlaget for medlemmene deres som hver eneste dag sliter for å holde hodet over vannet.

Fra den famøse voteringen i Brussel trekker NLF frem endringen i kabotasjeregelverket som positivt. Positivt hvis det noen gang blir vedtatt. Men hva er egentlig positivt med forslaget?

Tre dager kabotasje i Norge og to og et halvt døgn karantene før man kan kjøre inn igjen til Norge for å kjøre tre nye kabotasjeturer.

Vi vet, og NLF burde vite, at de som er store på kabotasjekjøring opererer over grensene i Skandinavia. Man laster en tredjelandskjøring fra for eksempel Jula i Sverige til Haugesund, kjører tre dager i Norge og ha med seg returlast tilbake til Sverige.

Kjører tre dager i Sverige, for så å returnere til Norge igjen for tre nye kabotasjeturer hvis det er det som skal til.

Det er lett å holde bilene i konstant kjøring fordi man nok en gang vurderer å innføre et lite gjennomtenkt regelverk som det er umulig å kontrollere.

 

brusselKontroll er en forutsetning for at et regelverk skal fungere og pørsmålet blir som følger:

Hvordan skal man kontrollere om et rumensk vogntog har vært ute av landet vårt i 60 timer, eller at det i løpet av en fireukersperiode har vært innom hjemlandet sitt?

Hvordan skal vi kontrollere dette når vi ikke har begreper om hva de utenlandske vogntogene som oppholder seg i vårt eget land bedriver?

 

For å overvåke at lover og regler overholdes trenger vi et transportregister, slik som det TLF har foreslått. Vi fikk det nesten på plass i Stortinget den 18.12.2018, men forslaget falt med 52 mot 48 stemmer. Hadde NLF støttet TLF sitt forslag til transportregister sammen med YTF og NTF når vi lanserte det, hadde vi kanskje presset frem de siste og avgjørende stemmene.

brussel
Også andre bransjeaktører støtter forslaget: – Det er et godt forslag og bør vedtas, sier administrerende direktør i lastebileierforbundet NLF, Geir A. Mo.

Da hadde vi kunnet gå inn i 2019 med håp om en radikal forbedring i rammevilkårene for norske bileiere.

Det vittige var at når SV lanserte det samme forslaget et halvt år etter at TLF lanserte det, gikk NLF og de andre ut med bred støtte.

Nå skal det jo tydeligvis masse mot til for å nedverdige seg til å støtte en sak som er lansert av et nystartet lite forbund som tydeligvis ikke var særlig ønsket. Da var det nok kjekkere å være viktigper i Brussel.

Dessverre tilfører det ikke næringen vår noe som helst. Ikke har det gjort det i de årene dere har vært «store i Europa», og ikke kommer det til å gjøre det i årene som kommer.

 

NLF må ta inn over seg at vi allerede har et regelverk i Norge, som om vi tar det i bruk langt på vei vil ufarliggjøre kabotasje og kombinerte transporter.
Regelverket innebærer at de som kjører kabotasje og kombinerte transporter skal ha allmengjort minstelønn. Det betyr 171,40.- pr. time og 300.- hvert døgn i diett.
Hvor mange østeuropeiske selskap sender vogntogene sine til Norge hvis de er tvunget til å betale norsk allmenngjort minstelønn og diett?

Loven sier at de som setter utenlandske vogntog i arbeid i Norge skal vite at transporten gjennomføres forsvarlig og etter lovens bokstav. Det er ikke nok å tro. Man skal vite.

At de utenlandske aktørene galant hopper over regelverk knyttet til lønn og arbeidstid vet vi. Nettopp derfor er det så viktig at det er transportkjøper som havner i saksen hvis ikke alt er i orden.
Det må være slik at om en transportkjøper ikke kan være sikker på den aktøren de tenker å bruke, så velger man den bort og velger en aktør som er sikker. Risikoen for sanksjoner skal være så store at man ikke tør å gamble.

Problemet til NLF er at de setter søkelys på de utenlandske transportørene og de utenlandske sjåførene. Da oppnår man ingenting. Historien har jo vist oss det.

mattilsynetI andre næringer som handler med utlandet er det den norske aktøren som ansvarliggjøres.

Bestiller man kjøtt fra Botswana til butikken sin må man sørge for at alle dokumenter er på plass og at regelverket til merking osv. er på plass. Er ikke dette i orden får man problemer hvis mattilsynet kommer på besøk.

Mattilsynet går på den som har skaffet kjøttet til Norge. De går ikke etter slakteren i Botswana. Der hadde det sannsynligvis heller ikke vært noe å hente.

 

I transport-Norge går derimot «importøren» fri og man går på den utenlandske aktøren. Dette er en håpløs måte å jobbe på. Dette vet for eksempel Politiet og derfor henlegges de fleste av disse sakene. De er enormt ressurskrevende og sjansene for å vinne fram er små i land som Bulgaria, Litauen eller Romania.

Stortingssalen

På Stortinget sitter politikerne ganske så rådville og ikke aner hva de skal gjøre i transportpolitikken.

Det betyr at vi som bransjeorganisasjoner har en gyllen mulighet til å påvirke og kreve.

Da må vi snakke sammen og vi må tåle at man ikke er enig med hverandre i alt.

La oss i alle fall prøve å legge tyngde på de sakene man kan enes om.

NLF er i dag Norges viktigste bransjeorganisasjon. Dessverre ser det ut til at man er blitt så stor at man har slitt seg litt løs fra grasroten.

Ingen i denne bransjen har grunn til å være arrogant. Ingen har gjort seg fortjent til det. Heller ikke NLF.

 

TLF jobber aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår. Kjøttvekten er helt avgjørende.

Det er derfor du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.