Ingen vet i dag omfanget av det som foregår knyttet til internasjonal transport. Et fungerende transportregister er avgjørende hvis vi ønsker å komme lovløse tilstander på Norske veier til livs.

TLF har laget og lansert et forslag til et slikt register. Dette har blitt godt mottatt både i fagmiljø og politisk. Mange har tro på TLF sitt forslag, og det jobbes politisk, også på Stortinget med forslaget vårt.
Dessverre møter forslaget motbør og Regjeringen er skeptisk til registeret. Hvorfor?

Eurostat er det europeiske registeret for all transport. Mye mer omfattende enn vårt forslag.

Ønsker ikke regjeringen oversikt over den internasjonale transporten i Norge?

De som påstår at registeret vil komme i konflikt med EU bør klikke på bildet til høyre og lese litt om Eurostat og hva som registreres der.

 

Har du ikke lest forslaget finner du det her.

Også en film som forklarer registeret her.

At det er sterke krefter som ville jobbe mot et slikt register var vi forberedt på. Sannheten er at flere store transportører ville fått problemer hvis de hadde vært nødt til å følge regelverket knyttet til for eksempel kabotasje og da særlig minstelønn.

Årsaken er ganske enkelt at de har dumpet priser for å ta kjøring. Nå er prisen blitt så lav at de er avhengig av at deler av porteføljen går på dumpingtransport for å holde økonomien sin i balanse. Blir disse aktørene tvunget til å følge gjeldende regler vil de måtte forholde seg til røde tall i regnskapet sitt.

 

åpenbareDet som overrasker er motstanden registeret får fra bransjens organisasjoner som lever av kontingent for å ivareta bileiere og sjåfører sine interesser. YTF sier at de har jobbet med et transportregister i flere år. NTF sier at de har jobbet med et transportregister i mer enn to år og NLF sier at de har jobbet med et transportregister i 8 år.

(Opplyst under høringen på stortinget i oktober)

Hvis så var tilfelle, hvorfor viser de oss ikke registeret? Skjønner de ikke at det haster med å få et slikt register på plass?

Vi vet at de derimot jobber aktivt mot TLF sitt forslag til transportregister. Dette fører igjen til at lite skjer og det er en dårlig trøst til en hardt prøvet bransje.

TLF har søkt om å få delta i treparts bransjeprogram fordi vi mener at vi kan bidra til løsninger for bransjen. Søknaden ble avslått.

TLF har bedt om å få referater fra arbeidet i treparts bransjeprogram. Dette har vi ikke fått. Vi har ikke en gang fått svar.

I TLF kan vi ikke gjøre annet enn å registrere at NTF, YTF og NLF vet best selv i transportpolitikken. Disse folkene trenger ingen nye impulser, selv om utviklingen i bransjen de siste ti årene gir dem en fryktelig dårlig CV.

Det vi kan love er at TLF kommer til å følge transportpolitikken med argusøyne i tiden som kommer.

YTF, NTF og NLF skal vite at også sabotasje gir forpliktelser.
Derfor forventer vi at et transportregister raskt kommer på plass. Et register som virker og er lett å bruke og som gir ønsket effekt.

Vi er i tolvte time.

I dag er det 80 dager siden TLF leverte forslaget sitt til transportregister på Stortinget.

Forslaget har vært helt uinteressant for YTF, NTF og NLF for vi har ikke hatt en eneste henvendelse fra noen av dem.

Dette kan jo ikke bety annet enn at de mener at de sitter med en mye bedre løsning selv og i TLF ser vi frem til lanseringen av løsningen med stor spenning.

Men tiden går, og det er det kun bileierne og sjåførene som taper på.

 

Skulle det vise seg at et godt forslag ties i hjel for å ivareta egen makt og posisjoner og at man ikke sitter på en god løsning selv for norsk transportbransje, snakker vi om en ganske gedigen skandale.

Både vi i TLF og hele bransjen venter på en løsning.

 

Er du fornøyd med utviklingen i transportbransjen de siste årene kan du fortsatt sitte stille i båten.

Ønsker du derimot forandring melder du deg inn i TLF og blir en del av det sterke samholdet som driver oss fremover.

Bli medlem du også

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.