Norsk transportbransje har en lang vei å gå.

Dette er ikke nytt, men etter å ha vært tilstede på NLFs Østfoldmøte 12.01 2018 i Sarpsborg sitter vi igjen med en følelse av sjokk og vantro. Både NLF og sentrale myndighetspersoner som holdt sine foredrag forteller en sjokkerende historie. En historie som bekrefter at man ikke aner hva som skjer i næringen og at man ikke har ett eneste fornuftig tiltak å komme med til en næring på kanten av stupet.

Det eneste lyspunktet på møtet var Dag Rykkje. Selv om han maler et dystert bilde er han herlig ærlig og tøff som tør å kalle en spade for en spade. Bransjen hadde trengt flere som han og vi trenger myndigheter som tar til seg det han sier.

Møtet ble innledet av Geir A Mo i kjent stil. Myndighetene skal ansvarliggjøres for elendigheten og panelet han kunne by på var imponerende. Fremmøtet var også imponerende, selv om TLF var den eneste fagforeningen på møtet.
Problemet til NLF og Geir A Mo er at de glemmer bileiernes rolle i spillet. Mange av NLFs medlemmer er brukere av billigtransport og NLF sitter som part i tariffavtalene til noen av de største aktørene i dette grå markedet. Men denne problemstillingen nevnes ikke med ett ord.

Første taler var Terje Mo Gustavsen. Der i gården var det lite nytt. Litt info om nøkkeltall og om utbygging av infrastruktur var hovedinnholdet i tillegg til litt om utekontrollen. Det positive med Gustavsen var at han ved flere anledninger poengterte transportkjøper og en tyngre ansvarliggjøring av disse, uten at det så ut til å bite på Geir A Mo.

Neste taler var Førstestatsadvokat Harald Strand. Han fortale med all tydelighet at transportkriminalitet ikke er prioritert fra deres embete. Han trakk frem vold mot kvinner og sedelighetssaker som satsingsområder.
Geir A Mo gjorde et forsøk på å grille Strand og viste til kriminalitet i transportbransjen og organisert kriminalitet. Det eneste eksempelet han kom med var dieseltyverier. Han glemte dermed systematiske brudd på Vegtrafikkloven, Arbeidsmiljøloven, kjøre- og hviletidsbestemmelsene og kostnadene norske myndigheter har i forbindelse med den sosiale dumpingen i bransjen.

Dag Rykkje entret podiet og fortalte om sin hverdag. En hverdag hvor han er mer eller mindre totalt vingeklippet i forhold til å sanksjonere ovenfor utenlandske aktører. Anmeldelser blir henlagt, bøter blir ikke betalt, man får ikke holde igjen kjøretøy. Han kunne fortelle at ca 50% av trailertrafikken mellom Øst og Vest er utenlandsk. Alt tyder på at virksomheten er organisert. Geir A Mo spør om ikke ‘Kabotasjekjøringen kun skal gjelde tilfeldige turer. Dag Rykkje bekrefter at forskriften sier så, men at de kun skal kontrollere i forhold til tre lass innenfor sju dager. Er det ok skal de ikke bry seg.

TLF vil gi honnør til Dag Rykkje som tør å si det som det er.

Neste taler var Morten Lien fra Arbeidstilsynet. Han hadde så lite å fare med at det førte til hoderysting og latter fra salen. Av hensyn til Morten Lien velger vi å ikke kommentere ytterligere, men henviser til linken hvor dere kan se overføringen fra hele møtet.

Regiondirektør Ann Kjersti Sletten fra Skatt Øst og Politioverbetjent Karl Rudvold i Øst Politidistrikt holdt også innlegg som bare fortalte at de ikke forstår hvordan transportbransjen fungerer. Skatt Øst har ikke verktøyet de trenger for å avdekke snusk og politiet var tydelig på hvor lavt de prioriterer transportbransjen.

 

Det var skremmende å sitte som tilhører og registrere at de ansvarlige etatene som skal verne våre arbeidsplasser er totalt fraværende og ikke har verken vilje eller begreper på hva som må til for å få bransjen vår på rett kjøl.

Etter at alle hadde holdt sine innledningsforedrag var ordet fritt for debatt. TLF tegnet oss på talerlisten og fikk mikrofonen. Plutselig ga Geir A Mo ordet til en annen deltager og satte strek for debatten uten at vi fikk komme med vårt innlegg. Besynderlig.

 

 

 

Vi skal derfor gjengi hva vi hadde tenkt å si her:

Det er med vantro vi registrerer at myndighetene står helt tiltaksløse ovenfor en stor næring som befinner seg på kanten av stupet. Vi ville fortelle dem om omfanget av den internasjonale transporten. Vi ville fortelle at det er meningsløst å gå løs på problemene før man har oversikt over hva som skjer. Vi ville trekke frem viktigheten av et transportregister. Et frittstående register hvor alle etater har tilgang. Ikke slik som de etablerte foreslår hvor etatene har eierskap i registeret, for det fører bare med seg byråkrati. Ei heller Arbeidstilsynet som godt backet av de «seriøse» fagforbundene ønsker et register basert på utestasjoneringsdirektivet. Et slikt register vil Øst Europeiske transportører og smarte transportkjøpere rundlure.

Vi ville fortelle at de få tiltakene man nevnte, som man har snakket om de siste fire årene retter seg mot symptomene. Vi ville utdype hvor viktig det er å gå på årsaken. Da forsvinner nemlig symptomene av seg selv.
Så ville vi ta for oss Geir A Mo og NLF. Vi ville spørre hvordan NLF stiller seg til at mange NLF bedrifter er oppdragsgivere til dumping bilene? Vi ville spørre hvordan NLF som bileierorganisasjon kan bidra til at norske bileiere bruker hverandre fremfor de utenlandske? Vi ville spørre hvordan det kan ha seg at NLF sitter som part i tariffavtalene til noen av de største brukerne av dumpingbiler sammen med de «seriøse» fagforeningene uten at man tar tak i problemene?

I TLF hadde vi trodd at både NLF og myndighetene hadde løsninger som kan sikre bransjen. Ingen løsninger ble presentert. Ikke en eneste visjon. Ja utenom bompengebrikken da. Skjønner ikke NLF at norske bileiere ikke klarer å konkurrere med lavkosttransporten selv om denne har bompengebrikke?

 

 

Vi lot oss overraske over førstestatsadvokaten og politiet som var såpass tydelig på at de ikke ville prioriteretransportbransjen. Vi var forberedt på skatteetatens problemer i forhold til oversikt i transportjungelen og vi er sjokkert over Arbeidstilsynets totale hjelpeløshet.
At NLF som bransjeorganisasjon ikke fokuserer på bileiernes rolle er også både overraskende og trist.

 

 

 

Vi anbefaler dere alle til å se videoen fra møtet i Sarpsborg.    LINK HER

 

Vi er definitivt ikke kommet noen vei med å gi bransjen bedre rammevilkår og sjåførene trygge arbeidsplasser.

TLF er et forbund som tør å tenke nytt og som kjenner bransjen. Din beste investering i 2018 er et medlemskap i TLF.

Bli medlem