Du som leser har sikkert oppdaget problemet med ganske så overfylte hvileplasser. Hele veien fra Tromsø til Sarpsborg ser vi denne trenden. Fenomenet er ikke nytt, men det virker som om det bare øker og øker.

overfylte hvileplasserStatistikkene som forteller hvor mange utenlandske vogntog som passerer grensene er økende og bekrefter mistanken. For majoriteten av de vogntogene som fyller opp hvileplassene er ikke på norske skilt.

Mange vogntog står på hvileplassene i dagevis, ja til og med ukevis og venter på lass.

Vi kan trygt slå fast at det er overkapasitet i det grå transportmarkedet i Norge.

 

 

Satser Girteka i nye markeder? Kapelltralle er vel ikke det de fleste forbinder med dette selskapet.

 

Den siste tiden har TLF dykket ned i den internasjonale transportens gråsoner.

Vi har sett på gråsonene i regelverket, vi har sett på myndighetenes rolle som lovgivere, vi har sett på kontrollmyndighetenes muligheter til å kontrollere effektivt og på mulighetene de har til å avdekke transportkrim.

Vi har sett på transportkjøpers rolle. Hva foregår egentlig fra en transportkjøper bestiller transport til godset havner på bilen?
Hvilken rolle har bileierne og transportørene? Og hva med lønnen?

 

 

 

 

Utenlandske transportører med sjåfører på dumpinglønn er velkjent. Hvordan står det til med lønnen til norske sjåfører? Vi ser også på sjåførenes rettsikkerhet og vi ser på årsakene til at bransjen ikke rekrutterer.

 

Når et lands hvileplasser overfylles av aktører fra fremmede land er det et sykdomstegn.

Når Statens Vegvesen i tillegg hyrer parkeringsvakter som bøtelegger norske sjåfører som står oppstilt utenfor oppmerket felt på de overfylte hvileplassene beveger vi oss over i parodiens verden.

 

 

 

Det vi har funnet når vi har gravd oss ned i bransjens gråsoner sjokkerer og det opprører.

Ja noe av det vi har avdekket er vanskelig å ta inn over seg.

Følg med i tiden som kommer. TLF kommer til å åpne dører og vise hva som egentlig foregår.

 

Ønsker du å støtte TLFs arbeid, gjør du det best som medlem. Som TLF medlem er du fagorganisert og et medlemskap er en veldig god forsikring for arbeidstakere i en utsatt bransje.
Utfordringene i transportbransjen er mange og store. Det finnes ingen raske løsninger.
TLFs beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

 

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.