Koronaepidemien har ført til at folk flest plutselig ikke kan leve livene sine slik som de pleide og noen opplever brå oppsigelser eller permitteringer. Restriksjonene er inngripende for både enkeltpersoner, familier og næringsliv. Det aller viktigste budskapet i situasjonen vi befinner oss i nå, er å følge myndighetenes råd, slik at vi sammen klarer å begrense smitten.

Mange sjåfører forteller om problemer knyttet til stengte toaletter og vanskeligheter med å få kjøpt varm mat etter veien.

Når det gjelder tilgangen til rene toaletter langs veiene våre har myndighetene og Vegdirektoratet lovet at alle kluter settes inn for at toaletter med innlagt vann skal holdes åpne og rene. Noen av bensinstasjonskjedene har også lovet åpne og renere toaletter.

Dessverre ser vi at en del døgnåpne bensinstasjoner må stenge om natten.

 

trenger vi at avsendere og mottaker av gods også følger opp og gir sjåførene tilgang på rene sanitære fasiliteter.

Vi får tilbakemeldinger på bedrifter som gjør en god jobb på dette feltet, men dessverre hører vi også om bedrifter som nekter sjåførene adgang til toaletter.

Slik kan vi ikke ha det og vi i TLF ber disse selskapene om å tenke seg grundig om.

 

TLF oppfordrer alle bedrifter som mottar og sender varer med lastebil, til også å legge til rette for sjåførenes velferd i denne vanskelige situasjonen etter beste evne.

korona permittertAldri før har vi mottatt så mange telefoner i TLF som det vi har gjort denne uken. Derfor har noen av dere dessverre også opplevd litt ventetid på telefonen.
Mange som ringer og har spørsmål er ikke medlemmer i TLF. Likevel prøver vi å svare alle.

Fra neste uke er vi tvunget til å gjøre en endring. Vi vil kun svare og behandle spørsmål fra egne medlemmer på telefon. Er du ikke medlem vil vi også prøve å svare deg også, men henvendelser fra ikkemedlemmer besvares kun via meldinger (PM) på Facebook-siden vår når vi har kapasitet.

For medlemmene våre er det telefonen som gjelder. Vi besvarer alle spørsmål etter beste evne.

Er du medlem og bare trenger noen å snakke med fordi du opplever situasjonen ubehagelig er du også velkommen på telefonen. Vi ber om at man utsetter saker som kan vente. Ute i bedriftene står man ovenfor store utfordringer nå. Tarifftekniske saker og andre tvister knyttet til uenighet om arbeidstid og lønn osv, må vi se på når ting normaliseres.

Vi er i en ekstraordinær situasjon i landet vårt. Nå handler det mer enn noen gang om samhold.
Akkurat nå er det mange som har fått en vekker og plutselig innser hvor viktig jobben vi gjør er for et velfungerende samfunn. Sammen skal vi vise at transporten ikke svikter, selv i vanskelige tider.

Til alle yrkessjåfører der ute: Vær stolt av jobben dere gjør, Ta vare på dere selv og sist men ikke minst: Møter dere problemer eller sitter dere på viktig info. Kontakt oss i TLF så hjelper vi dere.

 

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.