Møte på Stortinget

Som en oppfølging har Transport & logistikkforbundet i dag møtt flere representanter for Stortingets justiskomité.

Hensikten med disse møtene er å orientere de folkevalgte om utfordringene som er knyttet til yrkessjåførenes hverdag, samt gi en orientering om hvilke utfordringer og problemstillinger forbundet er opptatt av.

På agendaen stod:førerkortbeslag

  • Hva kan justiskomiteen gjøre for å forhindre at politi og embetsverk lar en yrkesutøver i unødig lang tid være utestengt fra arbeid og inntekt?
  • Klare og systematiske brudd på Vegtrafikkloven, Arbeidsmiljøloven, kjøre- og hviletidsbestemmelsene og kostnadene norske myndigheter har i forbindelse med den sosiale dumpingen i bransjen.

 

Ny rapport om førerkortbeslag overlevert, les den her.

 

TLF jobber aktivt med at bransjen tar tak i sitt eget omdømme. Vi fikk forklart hvilke betingelser som gjelder for godstrafikken nå, og synliggjort konsekvensene av den politikken som føres. Det vanskeliggjør nemlig bransjens arbeid med trafikksikkerhet hvis bransjen vår forbindes f.eks. med sosial dumping, stengte veier, dieseltyveri osv.

førerkortbeslag

 

Det ble videre brukt mye tid på å diskutere rammevilkårene for bransjen og mangelen på oppfølging og kontroll med gjeldende regelverk, men representantene var også interessert i hvordan virkemidlene kunne utvikles for å få en enda bedre oversikt over det som foregår og hvordan. Behovet for gode systemer ble understreket i denne forbindelse og vårt forslag til transportregister med strekkode ble godt mottatt.

 

 

 

Transport og Logistikkforbundet trakk frem spesielt oppfølging avoppfølging førerkortbeslag regelverket rundt normal ukehvil i bilen som særlig problematisk og fikk gehør for at dette måtte følges opp. Det kan ikke være slik at Norge ikke følger regelverket som andre land gjør.

Deltakerne lovet at de ville ta med seg dette videre i det politiske arbeidet fremover.

 

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Det er din viktigste forsikring i arbeidsforholdet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.