Vi har den siste tiden fått stadig flere tilbakemeldinger fra sjåfører som etterlyser bedre oppfølging etter ulykker. Å ha vært involvert i, eller bidratt i dramatiske hendelser som alvorlige trafikkulykker gjør noe med en.

Noen av de som har vært berørt av en krise, ulykke eller katastrofe vil ikke ha behov for oppfølging i ettertid. De vil kunne gå videre ved hjelp av egne mestringsstrategier og med støtte fra familie og nettverk.

ulykkeAndre vil imidlertid ha behov for oppfølging.

Hvilke behov en har er blant annet avhengig av tidligere erfaring, personlig sårbarhet og nåværende livssituasjon.

Hendelsens alvorlighetsgrad og omfang vil også påvirke hvilke psykososiale tiltak som skal iverksettes.

De færreste av oss er trent eller forberedt på å finne noen livløse på gata eller å komme midt opp i en trafikkulykke. Men det skjer med noen i Norge hver eneste dag.

 

Førstemann på stedet.

Tenk deg at du er førstemann til et ulykkessted. Du åpner døra på bilen, og der sitter det en død person. En annen person trenger kanskje førstehjelp og du starter med det. Hva skjer videre? Jo, politiet kommer og sikrer ulykkesstedet mens ambulansen tar med seg skadde og døde.

Etterpå står du igjen der. Helt alene.

oppfølging ulykkeDu risikerer å bli stående igjen som den store taperen i etterkant dersom du prøver å redde livet til noen.

Du overlates til deg selv. Ingen takker deg, og ingen spør om du har behov for hjelp. Rutiner for oppfølging eksisterer ikke.

Ingen fra helsevesenet vil rutinemessig kontakte deg for å høre hvordan det går. Og om du vet navnet på den skadde, har du ingen rett til å få vite hvordan det går med personen du eventuelt har utført førstehjelp på.

Man risikerer å få ødelagt sitt eget liv, og i verste fall miste det, som følge av det man kan oppleve og den manglende oppfølgingen etterpå.

 

Vi mener det må utarbeides nasjonale retningslinjer for slik oppfølging.

Politikerne våre må på banen og sørge for systemer rundt dette. Det bør være en dedikert person fra en offentlig instans, kanskje politiet, som på åstedet registrerer alle som er til stede ved ulykker eller hendelser der noen må utføre førstehjelp.

Dernest må det være automatikk i at alle som er til stede blir kontaktet i etterkant, med tilbud om hjelp. Mennesker som blir berørt av kriser, ulykker og katastrofer har krav på likeverdig oppfølging.

 

 

Kjenner du dine rettigheter?

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.