Nytt år og nye utfordringer.

Transport & Logistikkforbundet har hatt seks intense måneder i 2017. Å starte en ny fagforening krever ressurser, og når ressursene begrenser seg til sparepengene våre er vi stolte når vi ser oss tilbake.

Merkenavnet TLF begynner å bli godt kjent i bransjen. Medlemstilgangen er god, men ikke så god som vi håpet. Vi er likevel optimistisk i forhold til budsjettet på 1000 medlemmer det første året. TLF bussen har innfridd og vi har møtt mange sjåfører og bedrifter når vi har vært ut på veien. I starten hadde vi utfordringer i forbindelse med forsikringsavtalene til medlemmene, men dette er ryddet opp i og vi kan i dag tilby Storebrand som vår forsikringspartner.
I dag fremstår TLF som den organisasjonen som tilbyr de beste medlemsfordelene.
Vi skulle ikke bli en Fagforening lik NTF og YTF. Om det hadde vært målet kunne vi fortsatt å jobbe i deres system. Faktum er at lastebilsjåførene er minoriteter i de etablerte forbundene og lastebilsjåførene må nøye seg med smuler når forbundenes ressurser skal fordeles mellom de forskjellige yrkesgruppene i forbundene.  LES MER HER

TLF ble stiftet fordi vi trenger et forbund som utelukkende fokuserer på vår bransje.
Vi har fokusert på like vilkår i bransjen og bedre rammevilkår for norske bileiere. Det er kun når dette er på plass at vi kan sikre oss trygge og gode arbeidsplasser.
Vi jobber godt opp mot Stortinget og vi får gode tilbakemeldinger for forslagene våre. Vi bringer inn nye momenter. Momenter akademikere ikke har mulighet til å formidle fordi bransjen vår er så spesiell at man må kjenne denne for å skrive ut riktig medisin.

 

Noe av det som provoserer oss mest er det faktum at enkelte sammenligner oss med de etablerte organisasjonene. Hadde vi prøvd å ligne på disse ville TLF vært meningsløst. Setter man seg inn i hva TLF er vil man se at vi ikke er noen dårlig kopi av de etablerte. Vi står for nytenking og vi gjør det fordi de gamle oppskriftene ikke har fungert.

 

TLF er, og skal være, en medlemsstyrt organisasjon og i løpet av noen uker vil vi presentere vårt første forbundsstyre som utelukkende består  av lastebilsjåfører.

TLF er den eneste organisasjonen som:

  • kun organiserer lastebilsjåfører og lagerarbeidere.
  • sparer pensjon for medlemmene.
  • tilbyr medlemsfordeler til tariffbedriftene.
  • har kontor på veien.
  • bruker alle ressursene på transportbransjen.
  • har et kvalitetsmerke til enbilseiere og tariffbedriftene som overvåkes av en fagforening. TT merket.

 

I 2018 skal vi fortsette med å være norske sjåførers stemme mot sosial dumping og andre uverdige forhold i bransjen vår. Vi skal støtte opp om den seriøse delen av transportnæringen og vi skal plage de useriøse. Mer info kommer når det nye forbundsstyret har laget sin handlingsplan for 2018.

For å få større gjennomslagskraft og innflytelse må vi bli enda større. Som medlem i TLF sikrer du deg juridisk hjelp om uhellet er ute eller om førerkortet beslaglegges. Vi hjelper deg gjennom konflikter på arbeidsplassen og mye mer. I TLF tar vi vare på medlemmene våre.
TLF har knyttet til seg noen av de fremste ekspertene i bransjen vår innenfor juss, trafikkskoler, faglærere i yrkessjåførutdanningen, bileiere og rådgivere som kjenner bransjen.

Et medlemskap i TLF er det beste valget når en lastebilsjåfør skal organisere seg. Bli en TLF’er i 2018 du også. Sammen skal vi forandre transportbransjen til det bedre.

Til slutt vil vi takke alle våre medlemmer for tilliten i 2017 og ønske dere alle et riktig godt år i 2018.