Nyheter

hell og lykke

Hell og lykke på norske vinterveier

Også neste sesong vil vi måtte stole på hell og lykke på norske vinterveier. Ingenting tyder på at noe vil være annerledes enn den vinteren vi er i ferd med å legge bak oss. Det vil si en endring er sannsynlig hvis vi legger statistikk til grunn. Neste vinter vil det være enda flere utenlandske vogntog og sjåfører på norske vinterveier …

Read more
svinesund

Kabotasje provoserer

Kabotasje. Ordet er til forveksling likt det mer kjente uttrykket sabotasje. Alle snakker om det, men ingen gjør noe med det. Det er dagens situasjon i transportsektoren, slik mange mennesker ser det.

Read more

Legitimerer utenlandske vogntog

Det myndighetene gjør er å ytterligere legitimere bruken av utenlandske vogntog i det norske markedet. Det er jo en drøm for en transportkjøper som vil ha billigtransport å kunne si at han bruker bare utenlandske vogntog med 3pmsf- dekk. Sjåførene har vinterførerkort og de er kontrollert og funnet i orden på grensen. Transportkjøperen har dermed ryggen fri!

Read more

Er det dekkene eller er det bremsene?

TLF møter folkene bak «Bremsedrap.no»

Den siste tiden har det dukket opp en blogg som heter «bremsedrap.no». Vi i TLF har fulgt denne bloggen som kommer med oppsiktsvekkende opplysninger knyttet til kontrollen av bremser på tunge kjøretøy. Kan vi rett og slett ikke stole på at rullebremseprøvene som legges til grunn for kontroll av bremsene på tunge kjøretøy fungerer etter hensikten?

Read more