Nyheter

kabotasjekjøring

Stanse kabotasjekjøringen midlertidig?

På Stortinget sitter det en politiker som ønsker å stanse kabotasjekjøringen midlertidig og som vil rydde opp i den sosiale dumpingen i transportbransjen. Det er lett å tenke endelig, men politikeren som skulle hatt støtte, får derimot heftig motstand fra…

Read more

Folkefest i Bergen

Tuft transportskole og Transport & Logistikkforbundets transportbransjedag ble en folkefest. Mellom 2500 og 3000 publikummere fant veien til Nyborg i Åsane.

Read more
organisert

Hvorfor ordnede forhold?

«Alle» i lastebilbransjen, fra den enkelte sjåfør til den største bileier er enig, vi burde vært organisert. Vi burde hatt avtaler og sterke organisasjoner som tok vare på interessene våre, men…

Read more