Nyheter

Hvorfor sover LO og YS?

I en serie reportasjer og i en filmsnutt har vi i TLF vist at fokuset mot EU i transportpolitikken er ganske bortkastet fordi vi hverken evner eller har vilje til å sørge for at EUs og norske regler knyttet til transportpolitikken følges opp. Så hvorfor sover YS og LO?

Read more
gråsoner

Gråsonene i transportbransjen

Ofte hører vi at det er EU som er problemet, men når vi oppsøker gråsonene i transportbransjen viser det seg at Norge kjører en langt mer liberal linje enn det EU legger opp til. Og når vi graver ytterligere i materialet tegner det seg et ganske tydelig bilde.

Read more

Trallebytter – en alvorlig trussel!

Vi blir stadig oftere vitner til at utenlandske transportører bytter traller enten i Norge eller på svensk eller finsk side av grensene. Dette foregår på truckstopper, rasteplasser og på parkeringsplasser. I tillegg foregår det trallebytter på mange terminaler.

Read more

Overfylte hvileplasser!

Du som leser har sikkert oppdaget problemet med ganske så overfylte hvileplasser. Hele veien fra Tromsø til Sarpsborg ser vi denne trenden. Fenomenet er ikke nytt, men det virker som om det bare øker og øker.

Read more

Kake til Krimseksjonen

Siden vi ikke var så langt unna Tønsberg gikk vi til innkjøp av kake og svingte innom Statens Vegvesen sin krimseksjon. Takket være folkene i krimseksjonen finnes det ikke lenger en polsk omlastingsterminal på Kampenes. Det fortjener kake.

Read more
transporttiltak

Hva foregår i Brussel?

Det er til tider utfordrende å sette seg inn i hva som foregår i Brussel om dagen. Vi ser at særlig Yrkestrafikkforbundet bruker mye tid og ressurser der nede. Hva ønsker man å oppnå og hvilke tidsaspekter ser man i så fall for seg før vi kan se konkrete resultater?

Read more

Godt jobbet av NLF

TLF har medlemmer som har nedsatt eller ingen syn på ett øye. Derfor ble TLF involvert i saken knyttet til eventuelle endringer i regelverket som kunne fratatt disse sjåførene retten til å kunne kjøre lastebil.

Read more

Stengt på Kampenes!

I dag tidlig klokken 04.00 fikk vi melding fra Statens Vegvesens krimenhet om at det var igangsatt en aksjon mot «terminaldriften» på Kampenes. Flere kontrolletater var med på aksjonen. Klokken 09.00 fikk vi ny oppdatering.

Read more