Nyheter

Reduserer kontingenten

TLF reduserer kontingenten fra 450 kr – 360 kr pr måned.

TLF har avholdt sitt første styremøte om bord på Color Magic 23-25.02 2018.
Fra nå av er det medlemmene som bestemmer i forbundet, noe som hele tiden har vært målet.

Read more

450 tunge kjøretøy i kabotasje – hver dag.

Hva er det egentlig vi holder på med?

Vi kom over en reportasje i Parat 24 som fortalte at sju av ti utenlandske sjåfører tjener langt under allmenngjort minstelønn når de kjører kabotasje eller innenlands turer i Norge. Det er Arbeidstilsynet som slår dette fast basert på deres kontrollvirksomhet. Både Yrkestrafikkforbundet og NLF uttaler seg i reportasjen og de gir uttrykk for at de ikke er overrasket. Heller ikke vi i TLF er overrasket over disse tallene. Strengt tatt tror vi tallene er kunstig gode i forhold til det som er den egentlige sannheten.

Read more

Myndighetenes unnfallenhet

Det er trist å måtte konstatere at en stor, norsk næring nå er på kanten av full utradering grunnet myndighetenes unnfallenhet. Den siste uken har vi vært i flere bedriftsbesøk og gjennomgangsmelodien er klar: Myndighetene ved SVV, Politi, Arbeidstilsyn, Skatteetaten og påtalemyndigheten GJØR IKKE JOBBEN SIN. Flere har sluttet å melde fra fordi det skjer ingenting.

Read more

Kontroll av vinterutstyr

Mer kontroll av vinterutstyr – konkurrentene tilpasser seg

I Transport & Logistikkforbundet undrer vi oss mer og mer over bransjens fokus på problemene med konkurransen fra Øst-Europa. Nå vet vi jo at norske bileiere utøver en omfattende priskrig ovenfor hverandre, med et bakteppe av speditører som ikke ønsker å betale forsvarlige priser og den utenlandske konkurransen som stadig sterkere slår rot i den norske transportbransjen.

Read more

Regelverk til besvær

Debatten mellom NLFs Geir A Mo og oppdretteren i Firda Seafood, Ola Braanaas i avisen Firda, setter søkelys på en stor utfordring for den norske modellen. Når oljeeventyret skapte norske arbeidsplasser både ute i havet og på land, skaper det såkalte arvesølvet, (Fiskerinæringen), store sterke østeuropeiske transportbedrifter og gode tider for ymse bemanningsbyråer. Når vi vet at norsk fiskerinæring vasser i penger forteller det noe om holdningene i denne bransjen. Alt handler om penger.

Read more

Er det bransjens organisasjoner som dreper næringen?

Vi dreper næringen vår selv.

De kanskje viktigste bidragsyterne til å ødelegge bransjen er den etablerte fagbevegelsen og bileiernes organisasjoner. Dette er sterk kost og de gjør det nok ikke med overlegg. Likevel er konsekvensene av deres strategier, eller la oss si manglende strategier ren gift for bransjen. Billige poenger kastes rundt uten at de er kvalitetssikret. «Dette fikk vi til» er viktigere enn konsekvensene av tiltakene de gjør.
Vi skal selvsagt begrunne våre påstander og la oss begynne med litt historie.

Read more