Nyheter

Transportbransjens fall i sidespeilet?

Som overskriften antyder er Gunnar Nordvik negativ igjen, men er det egentlig grunn til optimisme hvis drømmen er trygge og gode norske sjåførarbeidsplasser, eller følger vi strømmen som i overført betydning betyr at sjåførarbeidsplassene også går ut av landet?

Read more

Det pinlige snøkaoset!

Kronikk av Gunnar Nordvik. Helt siden 2010 har jeg på denne tiden av året skrevet innlegg som har handlet om snøkaos og dårlig vintervedlikehold. Ofte fordi man tilsynelatende ikke har vært godt nok forberedt.

Read more
trekk i lønn

Ulovlig lønnstrekk?

I økende grad mottar vi henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte angående ulovlige lønnstrekk. Disse tilfellene omfatter situasjoner der ansatte enten ikke mottar den lønnen de har krav på, eller at lønnen blir ulovlig trukket ved ulike endringer i f.eks. timelister.

Read more
kabotasjekjøring

Stanse kabotasjekjøringen midlertidig?

På Stortinget sitter det en politiker som ønsker å stanse kabotasjekjøringen midlertidig og som vil rydde opp i den sosiale dumpingen i transportbransjen. Det er lett å tenke endelig, men politikeren som skulle hatt støtte, får derimot heftig motstand fra…

Read more

Folkefest i Bergen

Tuft transportskole og Transport & Logistikkforbundets transportbransjedag ble en folkefest. Mellom 2500 og 3000 publikummere fant veien til Nyborg i Åsane.

Read more