Nyheter

Bygg ny E16 nå!

I dag har TLF aksjonert for ny E16. Etter at Statens Vegvesen truet med utsettelse av byggestart og Samferdselsministeren har tatt til orde for å dele opp prosjektet var tiden moden for å si fra.

Read more

En dag med Statens Vegvesen på Svinesund

Hvert døgn ruller det mellom 1200 og 1500 vogntog inn over grensen på Svinesund, og man har ikke kapasitet til å kontrollere mer enn en brøkdel av disse. Men, selv om antallet kontrollerte kjøretøy er lavt i forhold til det totale antallet, er kontrollen likevel mer effektiv enn man skulle tro.

Read more

TLFs trafikktelling på Svinesund

TLFs årlige trafikktelling fant sted på Svinesund 9 – 11. august og dette er tredje året på rad at vi gjennomfører en slik aksjon. Tellingen pågår over 72 timer og den starter alltid en natt til søndag og avsluttes natt til onsdag, første halvdel av august.

Read more
tidstyven

Tidstyven som stjeler kjøretid

I denne reportasjen tar vi for oss strekningen Skuledstadmo – Kokstad. Dette er en strekning man kjører med vogntog på en time og 45 minutter. TLF har vært ute og kjørt strekningen over en lang periode og vi har valgt å kjøre fra Voss klokken 23:00. Godt forberedt på tidstyven.

Read more

Lite vil forandre seg

Det hersket et snev av optimisme knyttet til torsdagens voteringer i Stortinget som omhandlet vår bransje. Nå når støvet har lagt seg, konstaterer vi at lite vil forandre seg. Det ble klart da Stortinget torsdag 28. mai voterte over forslag til endringer i allmenngjøringsloven og innstillinger fra arbeids- og sosialkomiteen.

Read more