Nyheter

Seier i kampen mot ulovlighetene!

Alle gode ting er tre, og det var nettopp i det tredje forsøket man lyktes i å få flertall for at Regjeringen skal utrede et elektronisk transportregister. Et transportregister vil være et utrolig viktig verktøy i kampen mot ulovlighetene i den internasjonale delen av bransjen.

Read more

Liberalisering av kabotasjeregelverket?

At man permitterer norske sjåfører i en krise og setter dem på trygd samtidig som utenlandske sjåfører kjører, er i seg selv utrolig. Men det er ikke helt tilfeldig. TLF kjenner til at krefter i det norske byråkratiet i disse dager jobber med en liberalisering av kabotasjeregelverket under epidemien.  Man vurderer å åpne for lengre kabotasjeperiode og flere turer.

Read more

Permitterte norske lastebilsjåfører

Hvor ligger fornuften i at østeuropeiske lavprissjåfører leverer varene samtidig som myndighetene betaler trygden til permitterte norske lastebilsjåfører? Vi er altså vitne til at store deler av den norske transportbransjen tvinges til å stenge ned i en krisesituasjon fordi de ikke får oppdrag, samtidig som et stort antall utenlandske lavprisvogntog står for transporten i landet vårt.

Read more

Ta ansvar for egen helse

Yrkessjåfører har alltid vært vant til å måtte klare seg selv og ivareta sin egen helse. Ved å være kreativ og ved å stole på seg selv har man som regel kunnet levere godset i all slags vær og vind.

Read more
korona permittert

Oppsagt, permittert, eller bare noen å snakke med?

Koronaepidemien har ført til at folk flest plutselig ikke kan leve livene sine slik som de pleide og noen opplever brå oppsigelser eller permitteringer. Restriksjonene er inngripende for både enkeltpersoner, familier og næringsliv. Det aller viktigste budskapet i situasjonen vi befinner oss i nå, er å følge myndighetenes råd, slik at vi sammen klarer å begrense smitten.

Read more
koronavirus

TLF og de nye koronatiltakene

Regjeringen har varslet midlertidige endringer i lovverket knyttet til sykefravær, hjemme med sykt barn og spesielle tiltak i forbindelse med permittering/permitteringsvarsel. Vi følger med og oppdaterer informasjonen så snart den foreligger.

Read more

Stå opp for dine meninger

Det blir hevdet at sjåfører er redd for å stå opp for sine meninger, kan dette virkelig stemme?

I alle de møtene vi gjennomfører, opplever vi sjåfører som rettskafne folk, med sine meningers mot. Men vi har i den siste tiden mottatt mange telefoner fra medlemmer og andre, som hevder det motsatte. Grunnen skal være at mange sjåfører sier at de er enige i hva TLF står for, men de tør ikke ta konsekvensene av egne meninger og melde seg inn. Er dette virkelig sant?

Read more

En gledens dag?

I dag kom meldingen mange har ventet på. Vlantana Norge avvikler sin virksomhet, Løyvene er inndratt, mange kunder har forsvunnet og man har fått en innføring i hva det egentlig koster å drive med transport i Norge. Dermed har man konkludert med at videre drift av Vlantana Norge ikke er forsvarlig.

Read more