I TLF er vi stolte over å kunne presentere Ramona Lind som TLFs nye forbundsleder. For aller første gang ser vi en kvinnelig forbundsleder i en av transportbransjens arbeidstakerorganisasjoner.

Ramona Lind har vært styremedlem i TLF siden april 2020, har utmerket seg med både kunnskap og innsikt og var et soleklart valg når tidligere forbundsleder Dagfinn Evensen signaliserte at tiden var moden for at yngre krefter overtar ledervervet.

Motivert

ramona lindMotivasjonen min for å overta som styreleder i Transport og logistikkforbundet er sammensatt, sier Ramona Lind.
Jeg har lang erfaring fra fagforbundet Lederne og derav 10 år som styreleder i lokalavdeling for Lofoten og Vesterålen, så jeg er godt kjent med organisasjonslivet.

At jeg skulle engasjere meg i transportbransjen var aldri en plan jeg hadde, men alt forandret seg for snart 4 år siden. Da mistet jeg sønnen min i en alvorlig trafikkulykke hvor et utenlandsk vogntog var involvert. Jeg var sjokkert, sint og lei meg, men jeg bestemte meg for at dødsfallet ikke skulle være forgjeves. Jeg ville skape forandringer.

Trafikksikkerhet var fokuset, men etter hvert ble jeg kjent med en bransje som hadde utfordringer langt ut over det som har med trafikkregler og dekkmønster å gjøre.
Jeg ble kjent med begreper som sosial dumping, kabotasje, lavprisaktører fra Øst-Europa, manglende vinterkompetanse osv.

Etter hvert ble jeg også bedre kjent med utfordringene som dreier seg om den norske transportbransjen og jeg ble kjent med enda flere begreper som tidspress, lange arbeidsdager, dårlig lønn, rovdrift på lærlinger, dårlig rettssikkerhet, dårlig oppsigelsesvern, tyveri av lønn og feriepenger, prisdumping, kunstig lav tarifflønn, elendig HMS og mere til.

Heldigvis er ikke alt negativt i transportbransjen. Det finnes massevis av ildsjeler som med stor entusiasme sørger for at hjulene ruller både vinter og sommer slik at vi kan smykke oss med at vi lever i et velferdssamfunn. Bare en uke uten transport, og landet vårt ville vært i kaos.
Ingen må tvile på at det også finnes mange seriøse transportører i Norge som genererer trygge og gode arbeidsplasser, men det var sjokkerende å se hvor mange transportbedrifter som ikke er på norm og som dermed trekker hele bransjens omdømme ned.

Rekruttering

spareEn av de aller største utfordringene for dagens transportbransje er rekruttering av nye sjåfører. Skal man klare å endre dette, må bransjen tilby trygge og gode sjåførarbeidsplasser med ordnede lønns og arbeidsvilkår.
TLFs tariffpolitikk og den inkluderende tilnærmingen vi har til transportbedriftene, har vist seg å være en suksessfaktor, og tilbakemeldingene fra både ansatte og ledelse i TLFs tariffbedrifter er god.

Jeg gleder meg til å fronte forbundets gode løsninger som bygger på lagspill og gjensidig respekt på arbeidsplassen. Det er sammen vi bygger og det sammen at vi oppnår resultater.

Det er så mange som tror at velferden vi har i arbeidslivet har kommet av snille politikere og arbeidsgivere, men sannheten er at det er ulike fagforbund som har kjempet for rettigheter som sykelønn, ferie, trygghet og andre velferdsgoder. Det har ikke kommet av seg selv og uorganiserte arbeidstakere har nytt godt av at kollegaene har betalt kontingent og engasjert seg.
Men selv fagbevegelsen kan ikke flyte på sin flotte historie. Arbeidslivet er i stadig endring og man må tenke nytt i takt med utviklingen.
Dette er noe av det som er mest spennende med TLF.

De har turt å tenke utenfor boksen og de har utviklet løsninger som er tilpasset dagens transportbransje.

De ansatte i TLF har både imponert og motivert meg med den ukuelige viljen de har for å skape forandring.

De tør å utfordre og dermed tør de sette søkelyset på ting som få andre aktører i bransjen gjør. De har et brennende engasjement for dem som har veien som sin arbeidsplass og påpeker stadig ting som skulle vært tatt tak i og ryddet opp i av myndighetene.

Derfor er jeg stolt av å bli valgt til å lede dette arbeidet videre og ser frem til å møte bransjen med konstruktiv dialog med målsetting om et godt og trygt arbeidsliv for alle, avslutter Ramona Lind.

 

Har du planer om å organisere deg er TLF et godt valg.

Vi ivaretar din sikkerhet i ditt arbeidsforhold og i forhold som måtte dukke opp når du ferdes etter veien.

Bli medlem du også

Bli en TLFer du også. Da er du også med på å sette dagsorden i transportpolitikken.