«Alle» i lastebilbransjen, fra den enkelte sjåfør til den største bileier er enig, vi burde vært organisert. Vi burde hatt avtaler og sterke organisasjoner som tok vare på interessene våre, men…

Etter dette lille «men» kommer forklaringer og argumenter – eller unnskyldninger og bortforklaringer om man vil – nok til å kunne fylle en bok og mer til. Felles for forklaringene og argumentene er dette: JEG er ikke organisert. VI har ikke tariffavtale.
Transportindustrien er i sin natur en internasjonal næring, konkurransen er tøff, men bransjen er konservativ og behovet for nytenkning er stort. Det trengs både vilje og evne til endring, og da er et godt samarbeid mellom myndigheter, fagforeninger og næringen avgjørende for å lykkes.

Om vi møter fremtiden med ryggen først og forutinntatte holdninger, vil vi kunne gå glipp av mulighetene til å trygge eksisterende og bidra til å skape nye arbeidsplasser. Derfor er tariffavtaler en del av hovedgrunnlaget for gode lønns- og arbeidsvilkår.

Og den klart beste måten å oppnå dette på er å etablere et avtaleverk som fungerer godt og effektivt, er tilpasset dagens arbeidsliv og som alle parter kan leve med.

Vår visjon handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling: Vi har derfor valgt Sammen får vi ting til å skje som vår visjon.

Sammen står først, og det er ikke tilfeldig. Det vi ønsker å få til kan vi bare lykkes med sammen med andre: Med kolleger, medlemmer, tillitsvalgte og andre gode krefter lokalt og regionalt. Vi vil bygge relasjoner og være på lag.

… får vi ting til å skje
handler om at vi skaper energi, resultater, endring og utvikling. Det skjer ting når vi kommer på banen.

Å få ting til å skje er både aktivt og resultatorientert. Det ligger sterk vilje bak. Det forteller at vi vil være en støttespiller og en pådriver. Og det krever mot og gjennomføringskraft. For det er mange som snakker, men få som får ting til skje. Derfor er det morsomt og spennende å være sammen med oss, og jobbe sammen med oss.