NLFs Landsmøte 2023 ble i helgen avholdt i Stavanger. NLF fremstår utad som en strømlinjeformet organisasjon med god økonomi og solide politiske forbindelser.

For oss i TLF er det hyggelig å registrere at mange av sakene NLF skal sette søkelys på i tiden som kommer, er saker som TLF også prioriterer høyt. Saker som handler om sjåførrettigheter og sjåførvelferd.

riktig retningFørerkortbeslag

Vi har i flere saker kritisert rutiner knyttet til førerkortbeslag og ser positivt på at NLFs landsmøte har bestemt at NLF i neste periode skal prioritere denne problematikken.

En annen sak hvor vi har følt oss litt alene, er når vi har protestert på at flere kontroller løser problematikk knyttet til sosial dumping/utenlandske aktører. I TLF har vi argumentert for bedre kvalitet på kontrollene. Altså kvalitet fremfor kvantitet.

De siste årene har vi merket en markant økning i klager på hvordan sjåførene opplever kontrollen.
Derfor er vi glad for at NLF i neste periode skal jobbe for bedre kvalitet på kontrollene.

Verktøy

Knyttet til kontroll mangler kontrollørene et godt verktøy for å kunne avdekke brudd i en situasjon hvor språkproblemer ofte er en faktor. Derfor har TLF i mange år snakket varmt for et digitalt transportregister.

NLF kaller det digitale verktøy, og i TLF er vi positive til at NLFs landsmøte har bestemt at man skal jobbe for at kontrolletatene skal sikres hensiktsmessige digitale verktøy for lettere å kunne avsløre juks i den internasjonale transporten.

Vintervedlikehold

NLF skal prioritere arbeidet knyttet til vintervedlikeholdet på norske veier.

Dette har vært en viktig sak for oss i TLF, og det er godt å vite at også lastebileierne ser på disse utfordringene som viktige. De skal også ha søkelys på veiutbygging, som også er viktig for oss i TLF.

 

NLFs landsmøte satte også søkelys på problematikken knyttet til mangelen på hvileplasser og de håpløse sanitære fasilitetene sjåførene tilbys langs veiene våre. Sigve Lervik holdt et flott innlegg som belyste problemet og da særlig på vinteren da mange toaletter stenges.

Rekruttering

riktig retningRekruttering er også et kjempeviktig punkt for hele bransjen, også for NLF naturligvis.

Her savner vi at NLF ser seg litt i speilet.

Basert på TLFs erfaring er kontroller, utført både av politi og vegvesen, faktorer som truer sjåførenes trygghet og trivsel på jobben.

Dette er likevel  i svært liten grad sammenlignet med de som flykter fra bransjen på grunn av rovdrift fra en usympatisk ledelse, problemer med lønn og arbeidstid og tidspress. Mange reagerer også på forskjellige elementer av overvåking. Mange sjåfører føler et press, ja de brenner lyset i begge ender og går på en smell. Alt for ofte møtes de usympatisk fra bedriftens ledelse når de leverer sin sykemelding. Å bestride sykemeldinger er dessverre ikke uvanlig i vår bransje. For en sjåfør oppleves en bestridt sykemelding som et «karakterdrap» og fungerer neppe som balsam for bransjens rekruttering.

Alt i alt synes vi i TLF at NLFs landsmøte for 2023 beveger seg i en god retning. Landsmøtet satte søkelys på mange saker som vi i TLF synes er viktig.

Vi ønsker NLF lykke til med det forestående arbeidet, og vi kommer selvsagt til å følge med…

 

Bli en TLF’er du også. Sammen skal vi kjempe for arbeidsplassene våre i en næring vi er glad i.

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.