TLF sier nei til oppjustering av bøtesatser for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. I en høring ønsker myndighetene å heve gebyret for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring fra dagens 5000 kr til 7450 kr.

Høring om økte bøtesatser

I vårt høringssvar anerkjenner vi forbudet mot bruken av håndholdt mobiltelefon under kjøring, men vi er opptatt av at gebyret skal stå i forhold til forseelsen.

I så måte mener vi at dagens bøtesats og tre prikker i førerkortet er tilstrekkelig. (Og vel så det)

Det er ikke tvil om at bruk av håndholdt telefon under kjøring kan stjele førerens oppmerksomhet, men listen over forhold som kan forstyrre en bilfører er lengre enn lang og bare fantasien setter grenser.

 

En trend i tiden er at nye biler leveres med stadig større infotainment skjermer og vi ser at betjeningen av kjøretøyets utstyr i økende grad foregår på disse touchskjermene.

Overgangen til DAB radio førte med seg ettermonterte DAB adaptere av ymse kvalitet og det kan ikke herske tvil om at noen av disse løsningene stjeler bilførerens oppmerksomhet i langt større grad enn en originalmontert radio.

Et annet dilemma som gjør oss i TLF kritisk til høyere bøtesatser for bruk av håndholdt mobiltelefon er problemene Politiet har med å avdekke ulovlig telefonbruk.

Politiet sier selv at slike saker er vanskelig, noe som bekreftes av en rekke saker hvor folk feilaktig er tatt for ulovlig telefonbruk. Sist en sak i januar 2022

I TLF har vi problemer med å forstå at ulovlig telefonbruk skal sidestilles med de aller groveste forseelsene i trafikken, slik som brudd på vikeplikt, kjøring mot rødt lys og for kort avstand til forankjørende, når det kommer til gebyr.

Som tidligere nevnt er det bare fantasien som setter grenser for hva som kan forstyrre en bilfører under kjøring og telefonbruk er bare en av dem.
Så kan man spørre seg om det er logisk med enda høyere bøtesatser for ulovlig mobilbruk?

Kjøring uten bilbelte 1500 kr i gebyr.
Kjøring uten å sikre barn under 15 år i bil 2450 kr i gebyr.
Kjøring uten å gi påbudt tegn (blinklys) 2750 kr i gebyr.
Kjøre i 70 km/t i 50 sone 6000 kr i gebyr.
Bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring 7450 kr i gebyr.

Bruk av håndholdt telefon under kjøring er en uting, men det er en uting som føyer seg inn sammen med veldig mange uting det ikke reageres mot, som for eksempel nye kjøretøy som leveres med store infotainment skjermer kombinert med fartsressurser som for få år siden kun var superbiler forunt.

Å heve bøtesatsen for bruk av håndholdt telefon under kjøring til 7450 kr, virker ikke logisk.
Dreier det seg egentlig kun om politisk korrekthet?

Du kan lese vårt høringssvar her.

 

TLF jobber for våkne sjåfører og bileiere. Jo flere vi blir jo høyere kan vi rope!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.