TLF støtter Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Lastebileier-forbunds holdning i saken om sjåfører med nedsatt eller ingen syn på ett øye. Innføringen av nye krav til syn i førerkortforskriften må ikke ha tilbakevirkende kraft.
Også førere som har førerkort når de mister synet på ett øye må ha mulighet til å fortsatt kunne inneha førerretten etter en karantene tid på minimum 6 måneder for å utvikle det man kaller samsyn og under forutsetning av at man da tilfredsstiller kravene til avstandsbedømming og synsfelt.

Det finnes ingen dokumentasjon som underbygger at sjåfører i denne kategorien er mer ulykkes- utsatt enn andre. Vi kan heller si tvert imot. Mye tyder nettopp på at sjåfører med denne typen handicap er bevisst sine begrensinger og i sterkere grad er fokusert når de kjører enn mange andre bilførere.
I TLF har vi medlemmer som er i denne gruppen som har de flotteste skussmål fra sin arbeidsgiver.
Å frata godt fungerende lastebilsjåfører førerkortet og dermed jobben de har hatt i en årrekke er slik vi ser det bare ufornuftig.

 

Noe som i stor grad bør tale sjåførene vi snakker om sin fordel er teknologien vi har på moderne lastebiler, som enda er i kraftig utvikling.

Sensorer som varsler dødsoner, speil som byttes ut med kamera og skjermer som kan plasseres optimalt og auto stopp funksjon som hindrer påkjørsel om man har oversett noe.

Den teknologiske utviklingen taler også til disse sjåførenes fordel.

 

 

Førerkortbestemmelsene stiller krav til sjåførens synsstyrke og synsfelt. Det er avgjørende for å bevege seg trygt i trafikken, at man har en trygg avstandsbedømming. De fleste med normalt syn, som ser med begge øynene samtidig (samsyn), får problemer med å bedømme avstand hvis man plutselig dekker til ett øye. De som er født blinde på ett øye, eller har blitt blinde/svaksynte på ett øye, må trene seg opp. Hvis man har hatt manglende samsyn i mer enn 6 måneder, har en som oftest lært seg teknikker for å kompensere for det normale avstandssynet.

 

TLF kommer til å utfordre politikerne på denne problemstillingen og gjøre det vi kan for at de nye førerkortforskriftene ikke får tilbakevirkende kraft hva syn angår.

Det må jo være et stort paradoks at de samme politikere som kjemper for førerløse kjøretøy, samtidig skal frata erfarne sjåfører med nedsatt syn på et øye, arbeidet sitt som yrkessjåfør.

Dette i en tid der hele Europa skriker etter flere sjåfører.

 

 

 

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder. Bli en TLF’er du også.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.