Endringer i CMR praksisen.
De fleste vet at det er svært vanskelig å kontrollere kabotasjetrafikken i Norge. Årsakene til dette er mange og sammensatte, men hovedgrunnen er at man rett og slett ikke har oversikt over den internasjonale transporten i Norge.
I TLF jobber vi hver eneste dag med dette temaet og vi henvender oss til politikerne og myndighetene for å fortelle hva som er galt og vi presenterer gode forslag til løsninger.

kontrollTLF jobber ute på veien og vi ser transportfusket hver eneste dag. Vi snakker med sjåførene og vi snakker med bileierne.

Vi hører på fortvilelsen om et stadig tøffere transportmarked.

Når politikere og bransjeorganisasjoner reiser til Brussel for å få orden på transporten i Norge sier vi i TLF at vi må begynne ryddejobben her hjemme.

 

Vi vet at om EUs og det norske regelverket hadde blitt fulgt så hadde vi hatt relativt god oversikt og kontroll over den internasjonale transporten innenfor våre grenser.

Det vi opplever i Norge, er at myndighetene våre liberaliserer EUs regelverk.

Det siste nå er at Vegdirektoratet har instruert Statens Vegvesen sine kontrollører til å se bort fra regelverket knyttet til CMR fraktbrevene når det gjelder kabotasjekjøring.

I et CMR fraktbrev, som alle internasjonale transporter må ha, skal både bilens og hengerens registreringsnummer være påført.

Nå skal altså dette ikke lenger være noe krav for kabotasjekjøringen.

I TLF snakker vi også mye med Statens Vegvesen sine utekontrollører. De har fortalt oss mye om hvor vanskelig det er å avdekke ulovligheter knyttet til kabotasjekjøringen.

Når man nå også lemper på regelverket knyttet til registreringsnumrene på CMR fraktbrevene, kan vi jo bare gå hjem sier kontrollørene.

Endringen fra Vegdirektoratet er ingenting annet enn en gavepakke til dem som ønsker å drive ulovlig transport i Norge.

 

EU sier at bil og henger skal registreres inn på grensen og at kabotasjen skal utføres med det innregistrerte kjøretøyet (bilen og hengeren).
– Norge sier at vi kun registrerer trekkbilen og åpner dermed for trallebyttene som gir utenlandske aktører fritt spillerom.

EU anbefaler et digitalt transportregister for oversikt.
– Norge sier at det ikke er handlingsrom.

CMR regelverket (internasjonalt fraktbrev) sier at bilen og hengerens registreringsnummer skal være påført dokumentet også når man kjører kabotasje.
– Norge sier at vi kan se bort fra dette med registreringsnummer når det gjelder kabotasje. SVV sine kontrollører fortviler.

Det er ikke lov å avholde 45 timers ukehvile i kjøretøyet.
– Norge har sagt at vi bryr oss ikke om å kontrollere dette.

EU sier at det skal sanksjoneres strengt mot transportfusk og at bøtesatsene skal være lik for alle.
– Norge henlegger sakene og når det sanksjoneres er satsene lavere for utenlandske aktører enn for de norske.

Hadde denne saken handlet om turbuss ville den sett enda verre ut og også her er det Norge som svikter. Ikke EU.

Alle bransjens organisasjoner må vel være enig i at noe må gjøres og det kvikt.

Hvis ikke bør de stå fram og fortelle hvorfor.

Et krav om å få oversikt, et krav om at regelverket følges, et krav om effektive kontroller, et krav om sanksjoner som svir, et krav om at allmenngjøringen tas i bruk og et krav om at transportkjøperansvaret etterleves er vel noe alle må kunne stille seg bak.

– Hvorfor er det så vanskelig å enes om dette og presse frem gode løsninger for bransjen vår?

– Hvorfor er vi så fordømt tafatt?
– Jobber vi mot krefter som ønsker en styrt avvikling av norsk transport? Hvem er i så fall disse?

 

Om du som leser vurderer å organisere deg er TLF et trygt og godt valg.
Du kan melde deg inn vet å trykke på knappen under eller ringe 469 16 310 for hjelp til innmelding eller mer info om TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.