Saken ble tatt opp av Transport- og logistikkforbundet på et møte med politikere fra transportkomiteen på Stortinget onsdag.

– Kabotasjekjøringa i EU er blitt synonymt med sosial dumping. Østeuropeiske sjåfører kjører på luselønn og overnatter i dagevis på rasteplasser mens de venter på nye oppdrag før de må vende snuta på vogntoget hjemover. Senterpartiet ønsker flere kontroller med en større grad av samordning og at transportkjøper i større grad skal ansvarliggjøres, sier Siv Mossleth (Sp) fra transport- og kommunikasjonskomiteen etter møtet.

Siv Mossleth, Sp
Senterpartiets Siv Mossleth mener østeuropeiske sjåfører kjører på luselønn og at kabotasjekjøring er blitt synonymt med sosial dumping. I dag var det møte på Stortinget.
Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Regjeringen ønsker konkurransen fra utlandet velkommen, men de ønsker like konkurransevilkår for transportørene.

– Regjeringen har blant annet økt aktiviteten på kontrollstasjonene til Statens vegvesen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, til NRK. Han sier de jobber for å ta i bruk ny teknologi for å avdekke om det skjer ulovlig kabotasje. Det kan bare utføres maksimalt tre turer etter at den internasjonale transporten er levert inn i landet.

Lastebilsjåfører får ikke sove i førerhuset på vogntoget når de tar den 45 timer lange ukehvilen, ifølge en dom i EU.

Det var like før jul at EU-domstolen slo fast at ukehvilen ikke kan tas i førerhuset.

Dermed skal sjåførene få mulighet til hvile under forhold som er bedre enn i køya i lastebilen.

– Dommen er ny og Vegdirektoratet har ikke sett på den ennå. Det vil komme justeringer og korrigeringer i Norge, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Håvard Stjern.

I går fortalte NRK at lastebilsjåfører at de ser flere utenlandske sjåfører som bor i bilene på dagevis rasteplasser over hele landet mens de venter på oppdrag.

– Jeg tror det er ganske enkelt å være utenlandsk sjåfør og komme til Norge. Og siden norske aktører ikke har mulighet til å konkurrere på pris, så blir den norske transportnæringen stadig mindre og mindre, sier Arild Sand, daglig leder i Leiv Sand Transport.

Ingen kontroll på hvileplassene

– Hvor aktuelt er det med kontroller på hvileplassene?

– Per i dag er det ingen kontroll på hvileplassene for vogntog. Her skal sjåførene stanse for å hvile seg og det skal være et fristed. Vi vil ikke forstyrre sjåfører som hviler, sier Stjern. Han sier kontroll av kjøre- og hviletid skjer langs landevegen.

– Europeiske land prøver å samkjøre seg for å få lik praksis i alle land. Spørsmålet er hva vi kan forvente at arbeidsgiver ordner av overnatting de to døgnene ukehvilen varer. Dommen sier ikke noe om hvilken alternativ overnatting det skal være, sier Stjern.

https://www.nrk.no/trondelag/eu-nei-til-a-sove-i-lastebilen-pa-ukehvilen-1.13859882