Konstruktivt møte med Transportkomiteen

TLF var i dag sammen med representanter for turbussnæringen i møte med deler av Transport & kommunikasjonskomiteen på Stortinget der vi fikk lagt fram våre tanker rundt transportnæringens utfordringer. Komiteens medlemmer viste stor interesse, og hadde mange spørsmål, selv om næringenes problemer er godt kjent for de fleste.

Det var en engasjert Sven Ottar Borgen som hadde initiert møtet, og både TLF og Nettbuss/ Schous fikk anledning til å gjennomgå ulike problemstillinger knyttet til sine respektive bransjer.

Det ble brukt mye tid på å diskutere rammevilkårene for bransjen og mangelen på oppfølging og kontroll med gjeldende regelverk, men representantene for komiteen var også interessert i hvordan virkemidlene kunne utvikles for å få en enda bedre oversikt over det som foregår og hvordan. Behovet for gode systemer ble understreket i denne forbindelse.

Se TLFs presentasjon her

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet henger sammen med omdømme. TLF mener at i trafikksikkerhet ligger det også naturlig å prate om internasjonal transport og godstransportens urettferdige vilkår.

TLF jobber aktivt med at bransjen tar tak i sitt eget omdømme. Vi fikk forklart hvilke betingelser som gjelder for godstrafikken nå, og synliggjort konsekvensene av den politikken som føres. Det vanskeliggjør nemlig bransjens arbeid med trafikksikkerhet hvis bransjen vår forbindes f.eks. med sosial dumping, stengte veier, dieseltyveri osv.

TLF trakk frem spesielt oppfølging av regelverket rundt helgehvil i bilen som særlig problematisk og fikk gehør for at dette måtte følges opp. I tillegg fikk vi lansert en ny løsning for grensekontroll som vil være gjennomførbart ganske fort. Særlig det siste ble godt mottatt. Komiteens medlemmer var i samtaler etterpå veldig fornøyd med all den kunnskapen som var kommet medlemmene til del, og lovet at komiteen ville ta med seg dette videre i det politiske arbeidet fremover.

Til slutt kom det antydninger om at det var endringer på gang allerede i 2018.