På Dokkeskjærskaien i Bergen treffer vi Remi Berglund som er TLFs tillitsvalgte i Royal Transport AS.  Han er i ferd med å laste en båt som skal leveres i Farsund.

 

Takket være Remi og kollegene hans har TLF fått et solid antall medlemmer i den ærverdige bergensbedriften, som riktignok er lokalisert i Øygarden kommune like vest for Bergen.

royal transportRemi har stort sett alltid vært organisert, men det var først for omtrent 6 måneder siden at han ble en «TLF’er».
Så hva skjedde og hvorfor TLF, spør vi?

Jeg har som nevnt alltid valgt å være organisert. De fleste har nok fått med seg at mye kan skje når man ferdes etter veien i et vogntog. Dessverre er sjåførenes rettssikkerhet relativt lav, etter min mening, så for meg føles det trygt å ha et fagforbund i ryggen hvis jeg skulle komme ut for noe på jobben.

Jeg hadde nok opparbeidet meg en slags frustrasjon knyttet til en stadig høyere kontingent og et relativt lavt fokus på min yrkesgruppe fra forbundet jeg tidligere stod organisert i, og jeg tok meg stadig oftere i å lese reportasjene TLF lagde. Dette var reportasjer som handlet om meg og min yrkesgruppe og det var lett å kjenne seg igjen i TLFs måte å belyse problemstillingene både vi som sjåfører og bransjen står oppe i.

Erfaringer så langt?

Nå har jeg vært medlem av TLF i omtrent et halvt år og erfaringene så langt er veldig positive.

Jeg føler meg sett og hørt av forbundet mitt både som sjåfør og som tillitsvalgt. Det er lett å komme i kontakt med forbundet som har åpningstid fra 0900-2100, og det er også fint å komme i kontakt med folk som kan bransjen.
Jeg ser også positivt på at jeg i TLF har fått redusert kontingenten med to tredjedeler sammenlignet med det forbundet jeg stod i tidligere.

royalSå kan man spørre seg om et forbund som tar vesentlig lavere kontingent enn konkurrentene, kan levere den samme tryggheten?

Som TLF medlem har man full juridisk dekning i alle forhold som er knyttet til arbeidsforholdet. Dette gjelder også ved førerkortbeslag. I tillegg har man som TLF medlem tilgang til advokat 15 timer hvert år i privatrettslige saker.

Her finnes ingen egenandeler og ordningen dekker medlemmet, eventuell ektefelle eller samboer og barn bosatt i husstanden inntil fylte 20 år.

For ikke lenge siden gjorde Transportmagasinet en sammenligningstest mellom forbundene som det er naturlig for sjåførene å være medlem i.

 

royal
Les saken her

TLF kom veldig godt ut i denne sammenligningen og særlig på kompetanse om vår næring. Akkurat dette opplever også jeg i min kontakt med TLF.

I alle år har vi sjåfører snakket om samhold. Det å være organisert handler nettopp om samhold.

Derfor oppfordrer jeg alle mine kolleger til å organisere seg! Velg det forbundet som passer best for deg.

For meg ble det TLF og jeg kan trygt anbefale TLF som et trygt og godt valg når du skal organisere deg!

 

 

 

 

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.