Det er gledelig å se at høsten så langt har gitt gode resultater både når det gjelder medlemsvekst og politisk innflytelse. Tilbakemeldingen vi får fra myndighetene er at de synes det er interessant å se film og bilder hvor TLF avdekker brudd på regelverket knyttet til internasjonal transport. Noe har de hørt om, men bilder gir et helt annet og bedre inntrykk. I TLF har vi etter hvert fått et omfattende «fotoalbum».

Vi leverte en stor rapport i August som høstet gode tilbakemeldinger. Det samme gjorde 72 -timers tellingen på Svinesund som ga overraskende tall og som dokumenterte at mer enn 200 vogntog ruller inn over grensene hver dag med en pall eller to.

Likevel er det TLF’s forslag til transportregister som har høstet mest oppmerksomhet. Fagmiljø, politikere, kontrolletater, politi og organisasjoner i hele Skandinavia har gitt rosende tilbakemeldinger. Noen har gått så langt som å si at dette er verktøyet man trenger for å få oversikt.

 

medlemsvekstBildene som dokumenterte organisert omlasting i Norge, som viser hvordan en internasjonal transport blir til fire, fikk også gode tilbakemeldinger.

Vi opplever en økning i saker hvor medlemmene våre trenger bistand, og selv om det kan bli hektisk i perioder klarer vi starte opp sakene før det har gått en uke.

Ofte handler det om ulovlig lav lønn, manglende utbetaling av lønn eller feriepenger og usaklige oppsigelser. Vi kan bare konstatere at veldig mange fortsatt ikke har arbeidskontrakt.

 

 

Er du en av disse oppfordrer vi deg til å kreve arbeidskontrakt! Til nå har de aller fleste sakene vi har vært involvert i gått til medlemmets fordel. De som har fått bistand er fornøyd med hjelpen de får.

TLF er fortsatt i den situasjonen at NLF, YTF og NTF velger å ignorere oss. De svarer ikke på post fra oss og de ønsker ikke å støtte oss i saker hvor vi søker støtte. Vi skjønner jo at det kanskje ikke var ønskelig med en ny konkurrent, men nå har det gått mer enn et år. Da er det på tide å legge furtingen til side og heller se om man sammen kan være konstruktiv til bransjens og medlemmenes beste.

TLF ønsker samarbeid i saker vi kan enes om, men hvis prisen for samarbeid skal være en politisk korrekt munnkurv, da avstår vi.

 

Alle med TLF merke i ruten

Vi har vært i Sande og feiret Nistad Transport sitt 50 års jubileum og åpningen av den nye terminalen.

Nistad Transport As signerte TLF’s første tariffavtale og vi trives veldig godt sammen med flotte folk i et flott firma.

Nytt av høsten er TLF sin «advokatforsikring» hvor advokathuset Norman tilbyr våre medlemmer juridisk bistand også innenfor privatrett.
Vi vil også trekke fram Fartsskriver AS som i tillegg til å gi tariffbedriftene gode tilbud også fungerer som rådgivere når vi står fast. Storebrand jobber med å utvikle enda bedre forsikringsavtaler til medlemmene og til tariffbedriftene.

 

Det er fint å se at TLF’s tillitsvalgte markerer seg ute i bedriftene, noe vi ser på medlemsveksten. Aldri har TLF vokst raskere enn nå.

 

Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle nye medlemmer i Sørum Transport AS velkommen.

Vi har hatt vårt første besøk i bedriften og ble mottatt på en hyggelig måte. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med alle sammen.

 

 

 

 

 

 

Utfordringene i en hardt prøvet transportbransje er mange og vanskelige. TLF jobber aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår. Kjøttvekten er helt avgjørende.

Det er derfor du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.