Fagforeningsmedlemskap

Fagforeningsmedlemskap

HAR DU FORSIKRET JOBBEN DIN?

En time hos advokat koster mellom 2000 og 3000 kroner. I TLF er du allerede dekket av kontingenten.

Du har sikkert forsikret huset ditt, og skal du på reise så skaffer du deg nok reiseforsikring også. Kanskje du har forsikret kjæledyret ditt og mobilen, smykker og bil? Men har du husket å forsikre jobben din?

Medlemskap i TLF er en slik forsikring!

Om du tegner en advokatforsikring i for eksempel HELP koster denne 4200,- pr år og kostnaden gir ingen fradrag. Et medlemskap i TLF koster 4800,- pr år og gir skattefradrag på rundt 900,- pr år.

Du sparer altså 300,- pr år ved å bli medlem og samtidig forsikre, ikke bare jobben din, men også privatrettslige saker. Les mer om ordningen her:

– hjelpen du trenger, når du trenger det

Vi vet hva som foregår i din hverdag, fordi Transport & Logistikkforbundet er Norges eneste fagforening som kun organiserer turbussjåfører og alt som omhandler lastebiltransport. Vi har god kjennskap til hvilke utfordringer yrkessjåfører står overfor. Hver dag kontakter medlemmer oss med både små og store problemer. Alle fagforeningsmedlemmer får også bransjefaglig hjelp.

La oss hjelpe deg også –

Sørg for å forsikre arbeidsforholdet ditt.

Medlemskap

Samfunnet er i en rivende utvikling og arbeidsplassene i stadig omstilling. Kravene til effektivitet og ressursutnyttelse blir stadig større, samtidig som vi selv ønsker trygghet og mulighet for et godt liv. En hektisk hverdag skal ikke ta fra oss gleden over å ha en jobb!

På jobben er du store deler av ditt liv. Lønna du tjener gir deg mulighet for materiell velstand. Jobben gir trygghet i hverdagen samtidig som den gir sosial tilhørighet. Desto viktigere blir det å sikre seg selv i arbeidslivet.

Din forsikring

En forsikring i arbeidslivet
En kollektiv arbeidsavtale – tariffavtale – for deg og dine arbeidskolleger gir deg ekstra fordeler i jobben samtidig som den sikrer deg en god lønnsutvikling.

Tariffavtalen
Tariffavtalen får dere gjennom medlemskap i fagforening. Som medlem i TLF har du i praksis tegnet en forsikring i arbeidslivet. Blir du urettferdig behandlet i jobben, eller snytt for rettigheter som lov eller avtale sikrer deg, stiller TLF opp og hjelper deg.

Bransjegrupper
Transport & logistikkforbundet organiserer ansatte i private virksomheter som driver med turbuss, godstransport, samt ansatte på lager/terminaler.

Fagforeningsmedlemskap
GODSTRANSPORT

For deg som fører større kjøretøy som yrke. Her inngår langtransport, distribusjon, bilbergere, enbilseiere, renovasjon, kran, anleggstransport m.m.

Også for deg som er ansatt på lager, terminal. Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer på godsterminaler eller flyplasser. Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods.

TURBUSS

Akkurat som for godssjåførene merker turbussjåførene at presset i markedet truer lønns og arbeidsforholdene.

Som turbussjåfør gjør du en viktig jobb og sitter på et stort ansvar. En turbussjåfør må være kreativ og kunne arbeide selvstendig. En krevende jobb som i dagens samfunn er utsatt for et sterkt press fra utenlandske lavprisaktører som i stadig større grad overtar turkjøringen i Norge.
Utfordringene turbussnæringen står ovenfor både når det gjelder konkurransepress og sosial dumping kan sammenlignes med utfordringene godstransporten står ovenfor.

TLF har opparbeidet seg, kanskje landets fremste ekspertise når det kommer til kabotasjeproblematikken og regelverkene knyttet til dette og samarbeider med de fremste fagmiljøene og de flinkeste juristene på dette feltet.

Sørg for å forsikre arbeidsforholdet ditt.