Fagforeningsmedlemskap

Fagforeningsmedlemskap

– hjelpen du trenger, når du trenger det

Vi vet hva som foregår i din hverdag, fordi Transport & Logistikkforbundet er Norges eneste fagforening som kun organiserer lastebilsjåfører og lageransatte. Vi har god kjennskap til hvilke utfordringer yrkessjåfører står overfor. Hver dag kontakter medlemmer oss med både små og store problemer. Alle fagforeningsmedlemmer får også bransjefaglig hjelp.

La oss hjelpe deg også – meld deg inn i dag.

Medlemskap

Samfunnet er i en rivende utvikling og arbeidsplassene i stadig omstilling. Kravene til effektivitet og ressursutnyttelse blir stadig større, samtidig som vi selv ønsker trygghet og mulighet for et godt liv. En hektisk hverdag skal ikke ta fra oss gleden over å ha en jobb!

På jobben er du store deler av ditt liv. Lønna du tjener gir deg mulighet for materiell velstand. Jobben gir trygghet i hverdagen samtidig som den gir sosial tilhørighet. Desto viktigere blir det å sikre seg selv i arbeidslivet.

Din forsikring

En forsikring i arbeidslivet
En kollektiv arbeidsavtale – tariffavtale – for deg og dine arbeidskolleger gir deg ekstra fordeler i jobben samtidig som den sikrer deg en god lønnsutvikling.

Tariffavtalen
Tariffavtalen får dere gjennom medlemskap i fagforening. Som medlem i TLF har du i praksis tegnet en forsikring i arbeidslivet. Blir du urettferdig behandlet i jobben, eller snytt for rettigheter som lov eller avtale sikrer deg, stiller TLF opp og hjelper deg.

Bransjegrupper
Transport & logistikkforbundet organiserer ansatte i private virksomheter som driver med godstransport, samt ansatte på lager/terminaler.

Fagforeningsmedlemskap
GODSTRANSPORT

For deg som fører større kjøretøy  som yrke. Her inngår langtransport, distribusjon, enbilseiere, renovasjon, kran, anleggstransport m.m.

Fagforeningsmedlemskap
LAGER/LOGISTIKK

For deg som er ansatt på lager, terminal. Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer på godsterminaler eller flyplasser. Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods.

Sørg for å forsikre arbeidsforholdet ditt.