TLF har viet mye av vår tid på transportkriminalitet og den gode kontakten vi har med Statens Vegvesen (SVV) sine utekontrollører har vært lærerik både for oss og for dem. Det har blitt mange timer i telefonen når kabotasjeregelverk og andre regler knyttet til internasjonal transport har vært drøftet.

I dag var vi invitert til Minnesund kontrollstasjon for å være med kontrollørene på en helt vanlig arbeidsdag. Der ble vi tatt imot på beste måte av Ove Mareno Skogheim, og fikk være hans skygge hele dagen.

Det er lett å la seg imponere over kunnskapene Skogheim og de andre kontrollørene sitter på. Tonen ovenfor sjåførene er profesjonell og respektfull. Også ovenfor dem som ikke har alt i orden.

Kontrollørene kan ha sympati med sjåførene som havner i knipe, men de må legge dette til side og opptre profesjonelt.
Vi fikk være med på dokumentkontroll, vektkontroll og kontroll av lastsikring.

I tillegg fikk vi en grundig innføring i kontrollenhetens mandat og en omvisning på Minnesund kontrollstasjon.

 

 

Last ned rapporten her

 

Før vi kom til kontrollplassen hadde vi oversendt TLFs forslag til transportregister til Skogheim. Vi ville ha hans vurdering av registeret.

Tilbakemeldingen fra Skogheim er hyggelig for oss i TLF, for Skogheim synes transportregisteret som vi har laget er veldig bra.

Et verktøy som ville gjort kontrollene langt mer effektiv og man vil få oversikt over den internasjonale transporten.

Utfordringene utekontrollørene står ovenfor er ganske urovekkende synes vi. Alt for mange saker henlegges, og myndighetenes liberalisering av regelverket fungerer bare til å ytterlig utvide de store gråsonene i bransjen.

Det er rett og slett vanskelig å få gjennomført en god kontroll fordi man ikke får oversikt.

 

 

 

 

Skogheim skryter av samarbeidet med politiet. De stiller opp når vi kontakter dem, men mye stopper dessverre opp hos juristene, forteller han.

Vi oppfatter at det er fortvilende for kontrollørene og bruke tid og krefter på å avsløre transportfusk, for så å se at sakene henlegges.

Et annet problem er kommunikasjonen mellom de forskjellige kontrolletatene. Den kommunikasjonen som er, går ofte via bekjente i etatene og dette setter utviklingen på stedet hvil.

 

 

 

 

TLF ønsker at kontrollørene får politimyndighet slik som tyske BAG. Kunnskapene i denne etaten vil være en god basis for utviklingen av et transportpoliti i Norge, med egne jurister og annen ekspertise.

Den største utfordringen i tiden som kommer, er å få politikerne til å forstå at problemene knyttet til transportbransjen handler om mye mer enn kontroll av dekk og kjetting på grensen.

Materialet disse utekontrollørene sitter på er gedigent hva fusk og fanteri angår.

 

 

 

For oss i TLF fremstår transportpolitikken i Norge som tafatt. Vi har rett og slett blitt et fristed for grov organisert transportkriminalitet. Politikerne mangler kompetanse, og de som kalles inn for å gi politikerne råd sitter så langt oppe i systemet, for eksempel i SVV, at de ikke aner hva som skjer på grasrota.

Innhyllet i politisk korrekthet og med alt for stor avstand til dem som har skoene på, jobber man frem løsninger for transport Norge som ikke treffer.

Dermed får den ulovlige transporten fortsette som før samtidig som den vinner stadig større markedsandeler i den norske transportbransjen, til norske sjåfører og bileieres store fortvilelse.

TLF vil takke Ove Mareno Skogheim og de andre kontrollørene på Minnesund kontrollstasjon for en hyggelig og lærerik dag.

Kontrollen i dag avdekket overlast og manglende lastsikring. Det ble også testet bremser og både dokumenter og kjøre og hviletid ble kontrollert.

Ingen ble anmeldt i kontrollen i dag. Noen gebyr ble skrevet men alle kom videre utenom en.

 

 

 

Den som ble stående er grønn og registrert i Slovakia.

Den ble stående fordi det er feil med fraktdokumentene. I hele dag har man mailet papirer fram og tilbake, uten at man har klart å dokumentere lasten riktig.

Spørsmålet blir om vi snakker om en statsbedrift med veldig dårlige rutiner eller om en statsbedrift som bevisst tåkelegger?

SVV sine kontrollører anbefaler selvsagt ikke fagforeninger, men de anbefaler sjåførene å organisere seg.  Skogheim drister seg likevel til å si at han synes TLF sin nærhet til bransjen er positiv. Han liker konseptet med TLF bussen.
Videre er han tydelig på at TLF’s forslag til transportregister bør utredes. Dette registeret fremstår som et verktøy som vil forenkle kontrollsituasjonen og gi en oversikt over den internasjonale transporten i Norge.

Hva annet kan vi si. Slike tilbakemeldinger motiverer.

 

TLF jobber for en fagbevegelse hvor vanlige arbeidsfolk føler seg hjemme. En politisk uavhengig fagbevegelse som har fokus på norske arbeidstakere og deres utfordringer.

 

Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.