Vi vet ikke i skrivende stund hvor mange ganger manglende vintervedlikehold har vært tema for en TLF reportasje. Vi har heller ikke oversikt over hvor mange brev som er sendt til Statens Vegvesen for å påpeke disse problemene, men det er mange.

 

Foto: Trond Nistad

Svarene vi får hver gang er: Bla, bla, bla, og ingenting skjer. Vi vet at også andre organisasjoner sender klager og vi tipper de får de samme svarene som vi får.

Følelsen vi sitter igjen med er en maktesløshet og en tomhet, akkurat som erfarne yrkessjåfører føler etter at de har kontaktet 175 for å fortelle om glatte veier.

I dag har mesteparten av dagen gått med til å svare på telefoner fra fortvilte sjåfører som kjørte Valdres i går. Selv på en dag hvor de andre fjellovergangene var stengt og man måtte vite at tungtrafikken gjennom Valdres ville bli ekstra stor, klarer man altså ikke servere noe bedre enn en speilglatt europavei omtrent et døgn etter siste nedbør.

Vi hører fra mange av de erfarne sjåførene vi har snakket med, at de visste at det ville bli kaos i Valdres når all trafikken ble ledet den veien. Hvordan kan det ha seg at Statens Vegvesen og deres samarbeidspartnere ikke visste det? Og hvis de visste det:

Hvorfor ble lite eller ingenting gjort preventivt?

 

Foto: NRK

Kaos ble det og det ble en møteulykke mellom to vogntog. Heldigvis, til tross for store materielle skader, gikk det bra med begge sjåførene.

Statens Vegvesen kan registrere nok en tungbil ulykke i statistikkene sine og hvis kjøretøyene ikke var påmontert kjettinger, kan de konkludere med at vogntogene ikke var skodd etter forholdene. Men hva med forholdene? Hva med Statens Vegvesen sitt ansvar?

 

På oss i TLF fremstår vintervedlikeholdet i Norge som ute av kontroll. Det kan se ut som om at anbudspolitikken Statens Vegvesen driver ovenfor underentreprenørene sine er så dumpet på pris at man ikke har mulighet å sikre et forsvarlig og preventivt vintervedlikehold.
I går var det Valdres og Valdres er en gjenganger når det kommer til klager TLF mottar om dårlig vintervedlikehold, men problemene strekker seg langt utenfor Valdres. Aldri har TLF mottatt så mange klager på dårlig vintervedlikehold over hele landet, som denne vinteren.

Man viser ofte til nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken, ofte i kombinasjon med naive prosjekter som alpemerkede vinterdekk, avrenning av smeltevann fra thermotransport, og utstrakt kontroll av dekk og kjetting.
Dette er ikke rakettforskning!

I forhold til myndighetenes nullvisjon er det ingen tiltak som er i nærheten av å kunne gi den effekten et godt vintervedlikehold vil kunne gi.

Man skulle jo tro at det måtte finnes i alle fall en politiker eller byråkrat som evner å se det åpenbare, men det er de samme problemene hver eneste vinter. Hvorfor?

Det er skuffende å registrere hva Statens Vegvesen er blitt, og ikke bare skuffende, men også skremmende.
En yrkessjåfør forsinkes av glatte veger når Statens Vegvesen har forsømt sitt samfunnsansvar i forhold til vintervedlikehold.

Man må bruke kjetting ropes det! Hvordan ligger Statens Vegvesen an i forhold til kjettingplasser hvor slikt utstyr kan monteres trygt?

hvileplasserÅ stoppe på en speilblank vei for å montere kjetting når trafikken passerer er en livsfarlig øvelse.
I tillegg forsinkes man av Statens Vegvesen sine vegarbeid. På en tur mellom Oslo og Bergen kan disse forsinkelsene utgjøre flere timer. På slutten av turen, for eksempel i Vaksdal begynner man å gå tom for kjøretid. Hvor skal man stoppe for å ta døgnhvile?
Statens Vegvesen er ansvarlig for utbygging av hvileplasser og de er ansvarlig for renhold på de hvileplassene som finnes. Det er stor mangel på hvileplasser over hele landet og renholdet er ikke særlig bra mange steder. Dette er Statens Vegvesen sitt ansvar.

I TLF synes vi det er greit å hevde at Statens vegvesen svikter på mange punkt i forhold til det samfunnsoppdraget de har. De er en viktig bidragsyter til at transporten på vei forsinkes.
Og når man forsinkes på grunn av glatte veier, veiarbeid eller at man ikke funnet en hvileplass som ikke var overfull…
Ja da er det samme Statens Vegvesen som har sviktet og forsinket deg, som stopper deg og bøtelegger deg for brudd på kjøre og hviletid.

Det må ryddes opp i Statens Vegvesen og man må gå inn der de store og åpenbare feilene ligger.
Man må slutte å kaste bort tiden med uvesentligheter som fokuset på smeltevann fra thermotransporten er et lysende eksempel på.

Det vi opplever på veiene nå skyldes en politisk tafatthet som er unik i norsk historie.

 

Bli med på laget du også. Det styrker kampen mot uretten.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.