Nødvendigheten av et transportregister har vært det viktigste budskapet fra TLF det siste året. Nå kan det vise seg at målrettet arbeid gir resultater.

TLF har som mange vet utviklet et forslag til transportregister som har blitt veldig godt mottatt i transportbransjens fagmiljøer og blant en del politikere.

Den av politikerne som kanskje har satt seg best inn i transportbransjens utfordringer er SVs Arne Nævra som sitter i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

 

Er med trailersjåfør Sven Ottar Borgen på tur til Sverige for å se på utfordringer for ansatte og norsk transportnæring med utenlandske aktører og kabotasje.

For å gjøre seg kjent med bransjen vår ble Arne Nævra med Sven Ottar Borgen som er ett av TLF’s medlemmer på jobb.

TLF’s Gunnar Nordvik fikk kontakt med Nævra første gang via telefon. Da var Nævra på tur med Sven Ottar Borgen.

 

 

 

målrettet arbeid
Rapportene finner du her:

 

 

Vel tilbake på Stortinget inviterte Nævra TLF til et møte på Stortinget hvor han fikk overlevert 3 rapporter fra TLF.

Transportbransjen et lovløst kaos,

Digitalt Transportregister og Trafikktelling Svinesund.

 

TLF har hatt flere gode møter og telefonmøter med Arne Nævra og vi vil i dag berømme Nævra og kollegaene hans i SV for jobben de har gjort med sitt Dok 8- forslag. De har lyttet til grasroten i bransjen og de har tenkt utenfor den byråkratiske boksen og de har endt opp med et forslag som har høstet noe så sjeldent som ros fra en samlet bransje.

Hør sendingen på NRK Nyhetsmorgen 07.00

 

I dag var TLFs Generalsekretær Svein Furøy gjest i NRK P2s nyhetsmorgen.

 

TLF har også møtt samferdselsministeren, Jon Georg Dahle, og også han har fått overlevert TLF sitt forslag til transportregister.

 

Dessverre ser det ikke ut til at Samferdselsministeren har satt seg like godt inn i Transportregisteret.

Når Jon Georg Dahle refererer til et forslag om transportregister som var behandlet i 2012 og som ble avvist fordi det ville være i strid med ESA, kan det for så vidt være riktig, selv om vi ikke kjenner til at det den gang var utarbeidet et forslag til register.

Vi vet at det var samtaler og at det forelå tanker om en form for registrering basert på utsendingsdirektivet.

TLFs forslag til transportregister har ingenting med forslaget fra 2012 å gjøre. Dette er det viktig at Samferdselsministeren oppdager.
Når vi utviklet forslaget til register var hovedfokuset at det ikke skulle komme i strid med ESA.

Det er også gledelig å registrere at NLF også ser ut til å støtte godt opp om Dok 8- forslaget til SV.

Det sporet SVs Arne Nævra tråkker opp nå kan, forutsatt at det støttes, føre til dette århundrets foreløpig viktigste fremskritt for norske sjåfører og bileiere.

Et transportregister vil gi oss en sårt trengt oversikt over bevegelsene til den internasjonale transporten i Norge.

Det vil gi oss oversikt over hvem som er transportkjøper, det vil være et veldig godt verktøy for kontrolletatene og det vil gi oss grunnlag for statistikk. Når vi vet hva som foregår kan vi sette i verk målrettede tiltak. Ikke som i dag hvor man famler i blinde.

Et annet viktig moment i forslaget fra Nævra er mer gods fra vei til bane. I TLF støtter vi dette.

 

Mye av den internasjonale transporten kan med fordel flyttes fra vei til bane. Dette gjelder i særdeleshet den delen av transporten som faller inn under tredjelandskjøring som i dag ikke bidrar til annet enn dumpingpriser på transport.
Skal jernbane kunne bli konkurransedyktig må transportprisene på vei opp. En konkurransedyktig jernbane betinger at vi må komme dumpingtransporten til livs. For vår næring er mer gods på jernbane vinn vinn.

NRK’s nettsak i dag.

I dag er det SV som går foran i transportpolitikken takket være ildsjeler som Arne Nævra.

Nå må bransjen jobbe hardt for å få de andre politikerne og partiene til å bli like tydelig og ikke minst få dem til å slutte seg til SVs Dok 8- forslag.

For tiden er det spennende bevegelser i norsk transportpolitikk. Hvis FRP og Samferdselsministeren mener noe med tidligere utsagn om at de er bransjens parti, ja så må de få skoene på og se til at vi får på plass et transportregister hurtigst mulig.

 

Transportbransjen er avhengig av det.

 

 

Utfordringene i en hardt prøvet transportbransje er mange og vanskelige. TLF jobber aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører.

Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår. Kjøttvekten er helt avgjørende.

Det er derfor du også skal melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.