Godsbransjen i Norge sliter og sjåførene blir ofte en salderingspost både når det gjelder lønn og arbeidstid, og ute i transport-Norge finnes det en jungel av forskjellige lønns og arbeidstidsordninger. Mange av dem tåler ikke dagens lys og det gjør det ikke enklere når vi må følge lønnsoppgjøret fra sidelinjen.

Tariffavtalene og regelverket for øvrig er fullt av gråsoner som lett kan utnyttes. Tarifforhandlinger eller lønnsoppgjør, også kalt vårens vakreste eventyr er den beste anledningen til å justere på avtaleverket.

Oppgjør om avtalefestet pensjonlønnsoppgjøret fra sidelinjen

For TLF sin del er vi ikke i en posisjon til å delta i disse forhandlingene enda, men det handler om kjøttvekt. Når vi er store nok blir vi en maktfaktor.
Våre kolleger i Yrkestrafikkforbundet (YTF) og i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har gjort et stort poeng av at TLF ikke får delta i lønnsforhandlingene.

I dette oppgjøret får heller ikke YTF eller NTF være med å forhandle, fordi LO har bestemt at det i år skal være et samordnet oppgjør. Eller sentralstyrt oppgjør om man vil.

Sentralt i dette oppgjøret er kampen om avtalefestet pensjon (AFP). Dette er en kamp yrkessjåfører har kjempet for tidligere og til og med akseptert lønnsfrys i flere oppgjør for å få innført. Men faktum er at svært få sjåfører kommer i befatning med AFP, fordi vi har så få tariffavtaler i vår næring. Årsaken til at vi har få tariffavtaler er sammensatt men kostnadene som følger med AFP er en viktig grunn.

Handler ikke om oss

lønnsoppgjørTil tross for at vår bransje skriker etter justeringer både når det gjelder minstelønn og arbeidstid samtidig som transportnæringen sliter med usunn konkurranse både innenlands og ikke minst fra billig lavkosttransport vil ikke årets lønnsoppgjør handle om oss. LO hadde lagt ut en liste over næringene som sammen skal presse frem årets krav og mange ulike bransjer var nevnt. Transportbransjen var ikke en gang med på denne listen. Det nærmeste vi kommer vår bransje i LO- listen er bussbransjen.
TLF har hele tiden hevdet at transportbransjen er minoriteter i LO og YS sammenheng.

 

NTF og YTF organiserer til sammen litt over 5000 lastebilsjåfører som alle sitter i skyggen og ser på at det gjennomføres et lønnsoppgjør i 2018 som ikke legger opp til endringer i deres bransje.

TLF ble stiftet fordi YS og LO til tross for enorme ressurser ikke ser på vår næring som viktig. Sentralt i LO og YS vet man svært lite om hva som foregår i transportnæringen.

Vi har som mål å bli den maktfaktoren norske sjåfører trenger og det handler bare om at vi må bli mange nok. Vi synes det er et overgrep mot de organiserte sjåførene i YS og LO når vi konstaterer at til tross for forholdene man jobber under, så blir man statister i en kamp for eliten som kjemper for en AFP de fleste sjåførene aldri vil komme borti.

 

Nok en gang viser YS og LO at de ikke ser lastebilsjåføren. lønnsoppgjørEn yrkesgruppe de aldri har brydd seg om selv om de har mer enn 5000 betalende medlemmer. Det er en skam.

 

Vi er mer enn dobbelt så mange lastebilsjåfører enn bussjåfører i Norge.

Er det ikke på tide vi taler med en samlet stemme og blir hørt på linje med disse?

 

 

 

 

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.