Vårens vakreste eventyr som det også kalles, nærmer seg med stormskritt og selv om vi i år bivåner dette fra sidelinjen kan det være greit å få komme med noen tips til de som skal forhandle på vegne av mange.

Tariffsystemet

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver­forening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene. Hovedformålet med tariffavtalene er å sikre arbeidsfred i tariffperioden og forutsig­bare lønns- og arbeidsvilkår.

 

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver­forening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene. Hovedformålet med tariffavtalene er å sikre arbeidsfred i tariffperioden og forutsig­bare lønns- og arbeidsvilkårVi vet ennå ikke om alle avtalene skal forhandles hver for seg mellom landsforening og forbund, eller om det blir et såkalt samordnet oppgjør hvor alle avtalene forhandles under ett i regi av NHO og LO.

Det er LO som velger oppgjørsform på sitt Representantskapsmøte 27. februar og vi antar forhandlingene vil starte tidlig i mars.

 

 

 

Forbundsvist eller samordnet oppgjør

De fleste hovedoppgjør gjennomføres forbundsvist. Først ut er «Frontfaget», der Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler om endringer i tariffavtalen som gjelder for konkurranseutsatt industri. Resultatet for «Frontfaget», og spesielt rammen for lønnsvekst, legger viktige føringer for alle etterfølgende forhandlinger.

Etter at resultatet for Frontfaget er klart, forhandles de andre overenskomstene som NHO/NLF er part i. Forhandlingene skjer mellom Arbeidsgiverforening og Fagforening.

Alternativt kan hovedoppgjøret gjennomføres som et lønnsoppgjør 2018 samordnet oppgjør.Da forhandler hovedorganisasjonene LO og NHO på vegne av alle sine medlemmer, og løsningen vil normalt omfatte samtlige tariffavtaler.

Uansett oppgjørsmodell vil økonomien i oppgjøret være tilpasset hva den konkurranseutsatte industrien kan bære av kostnadsvekst. Dessuten regner vi med pensjon (AFP), blir et sentralt tema i årets tariffoppgjør.

 

Vi krever en anstendig lønn

Transport & Logistikkforbundet forventer at det forestående lønnsoppgjør ivaretar godssjåførenes krav til en rettferdig fordeling av verdiskapningen i Norge. Våre medlemmer har ved tidligere oppgjør akseptert at en del av vår, og samfunnets verdiskapning har vært brukt til reformer som har styrket den Norske velferdsstaten.

Denne moderasjonen har i tillegg bidratt til innføringen av det mye omtalte AFP-bilaget i Godsbilavtalen. Et bilag norske sjåfører fikk innført ved å gi slipp på ordinære lønnsøkninger i flere påfølgende oppgjør og som viser seg å utelate de fleste fra tilgang til en urettferdig og langt fra bærekraftig ordning.

Transport & Logistikkforbundet er denne gangen ikke i posisjon til å forhandle med NHO transport/NLF om endringer i tariffavtalen og vi kan bare gi våre anbefalinger om hva som blir viktig under vårens oppgjør.

 

lønnsoppgjør

 

 

 

 

 

 

To sentrale krav i vårens tariffoppgjør må dreie seg om:

  • OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) må heves fra dagens minstekrav på 2 % til minimum 5 % og regnes fra første krone.

Vi har allerede et prinsipp om at man får lønn fra første krone og feriepenger fra første krone. Da er det også logisk med pensjonsopptjening fra første krone.

  • Allmenngjort minstelønn må opp fra 167,65 til rundt 180,00 pr time.

Vi har tidligere merket oss at arbeidsgiver er lite villig til å heve satsen for minstelønn, til tross for at de hevder at nesten ingen lønnes på det nivået. Vi ønsker å kunne bruke allmenngjort minstelønn som et middel for å bekjempe den sosiale dumpingen både fra utenlandske transportører og de useriøse norske transportørene. Dette vil bidra til å jevne ut konkurransevilkårene ved at bedrifter må lønne nærmere snittlønnen i bransjen.

 

Vi ønsker lykke til.

 

Du kan bidra til at vi ved neste hovedoppgjør sitter i førersetet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.