Lager/Logistikk

Fagforeningsmedlemskap
LAGER OG LOGISTIKK

Logistikkbedrifter er avhengige av effektivitet og kunnskap, på lik linje med for eksempel ingeniørbedrifter. Humankapital – menneskene – den viktigste kapitalen til bedriften.  90 % av verdien av en bedrift kan være humankapitalen. Dette er også den største kostnaden i form av lønn.

 

Du skal fokusere på å utvikle din kompetanse og utføre din jobb, og vi skal kontinuerlig utvikle og spesialisere oss på vår – nemlig å bistå deg som arbeidstaker.
Vi hverken tror eller forventer at du skal bruke tid på det vi kan best.

FREMTID

Det er store utfordringer framover innenfor lager og logistikk. Diverse skatter som økoskatt blir rullet ut i flere europeiske regioner, som igjen vil legge mere kostnader til logistikkselskaper.

Dessuten har EU-kommisjonen henvist til at 30% av all godstransport på over 300 kilometer langs vei bør skifte til en annen form for transport som tog eller maritimt innen år 2030. Logistikkbedrifter må være klar over dette og tilpasse seg situasjonen slik at man ikke faller utenfor konkurransen.

Som ansatt er det viktig å være organisert slik at du kan få hjelp dersom bedriften omorganiserer.