At man permitterer norske sjåfører i en krise og setter dem på trygd samtidig som utenlandske sjåfører kjører, er i seg selv utrolig. Men det er ikke helt tilfeldig. TLF kjenner til at krefter i det norske byråkratiet i disse dager jobber med en liberalisering av kabotasjeregelverket under epidemien.  Man vurderer å åpne for lengre kabotasjeperiode og flere turer.

 

Dette må aldri få gjennomslag!

For det første fordi det er meningsløst å erstatte permitterte norske sjåfører med østeuropeiske sjåfører. Hvor er fornuften i at norske transportkjøpere kan velge og vrake i utenlandsk billigtransport samtidig som Staten via NAV lønner norske sjåfører som sitter hjemme.

kabotasjeregelverket
En enda større konsekvens er de transportbedriftene som går over ende fordi de ikke har oppdrag.

For det andre er det problematisk i forhold til smittevern. Lastebilsjåførene er unntatt karantenebestemmelsene fordi det er avgjørende at landet er sikret forsyninger. Det å være unntatt karantenebestemmelsene er et stort ansvar for den enkelte sjåfør.

Når vi vet hvordan de utenlandske sjåførene lever, månedsvis i bilen under kummerlige forhold må det være lov å stille spørsmålstegn ved myndighetenes ønske om en ytterligere liberalisering.

Hvordan kan vi kvalitetssikre at rumenske, makedonske og ukrainske sjåfører er kjent med myndighetenes helseråd i forhold til smittevern?

Noen tar til orde for at man skal forby kabotasjekjøring under Coronakrisen. I TLF forstår vi tanken, men støtter den ikke.

I disse krisetider er det vanskelig/farlig å endre eller begrense internasjonale transportoverenskomster.

Vi kan likevel stoppe kabotasjekjøringen hvis vi vil, uten å endre en eneste lov eller forskrift. Det eneste vi trenger å gjøre er å håndheve lovene og reglene vi allerede har.

 

 

Omtrent all, om ikke all kabotasjekjøring i Norge er ulovlig. Vi har ikke møtt ene eneste sjåfør som kjører kabotasje som forteller at han har allmenngjort minstelønn. Ikke en av alle de vi snakker med i kontrolletatene heller, kan fortelle oss om ett eneste eksempel på en kabotasjesjåfør som har allmenngjort minstelønn. Vi trenger altså ikke enda et forbud. Vi trenger bare at man håndhever det regelverket vi allerede har.

kabotasjeregelverketDessverre har bransjen vår lidd under en vanstyrt transportpolitikk over mange år.

Tiltak og regler innføres uten at de er kvalitetssikret og resultatet i dag er at bransjen må forholde seg til så mange regler at ingen helt skjønner dem. Det er i dette kaoset gråsonene vokser frem og gir næringsgrunnlag til dem som ikke har rent mel i posen.

Politikerne må bære sin del av skylden, men det må også tafatte bransjeorganisasjoner.

Norske bileiere opplever at oppdragsmengden reduseres og må permittere sjåfører. I Følge NLF sjefen, Geir A. Mo vurderer om lag 70% av medlemsbedriftene deres at permitteringer er aktuelt på kort varsel.
Dette skjer samtidig som vi i TLF nedringes av sjåfører som hevder at antallet utenlandske vogntog på veiene våre øker og øker. Vi kan ikke bekrefte eller avkrefte om dette er riktig.

Joda, det er riktig at det er mange utenlandske vogntog på veiene våre, men om det er flere eller færre enn det som var vanlig før Coronautbruddet er vanskelig å si. Ingen i Norge vet dette, for ingen har oversikt, og frem til nå har man ikke klart å skape flertall for innføring av et transportregister som kunne gitt oss svarene.

kabotasjeregisterEt eksempel på tåkeprat er følgende uttalelse fra NLFs forbundsleder Tore Velten på lastebil.no:

… « før han avslutter med å legge til at det allerede kommende tirsdag skal stemmes over et forslag i stortinget om å innføre et «kabotasjeregister» i Norge.

Et forslag vi i NLF har kjempet for i mange år og som nå kan bli en realitet».

 

 

 

Hvilket kabotasjeregister er det NLF har kjempet for i mange år? Er det noen som har sett det?

Det vi vet er at NLF har jobbet mot TLF sitt forslag til digitalt transportregister i mer enn to år.

TLF sitt forslag til transportregister har vært oppe til votering i Stortinget to ganger tidligere, og begge gangene har det blitt nedstemt med knappest mulig margin. Begge samferdselsministrene fra FRP har stemt mot registeret. Dette var ministre som hadde tette bånd til NLFs ledelse. Begge har fortalt at TLFs forslag til transportregister var bortkastet og man har vist til et register fra 2012 som var noe helt annet. Hvem har fortalt dem dette?

oppfølging førerkortbeslagRegisteret som skal opp til votering for tredje gang i Stortinget i morgen er TLFs forslag til digitalt transportregister.

Det samme skal et forslag om innføring av elektroniske fraktbrev som er en frivillig ordning. Her har NLF en rolle.
Så er det jo bare å håpe at fornuften seirer på Stortinget i morgen.

Kanskje får NLF på plass kabotasjeregisteret de har kjempet for i mange år. En relativt taus kamp.
Vi vet ikke om NLF feirer sine seire med kake, men kake smaker ikke godt om man har dårlig smak i munnen.

I TLF kan vi ikke sitte rolig å se på at utenlandske aktører forsyner seg grovt i transportmarkedet samtidig som norske bileiere må permittere.

 

At det i det hele tatt er mulig å komme i denne situasjonen er et kjempestort varsko!

Vi har alle muligheter til å få orden på transportbransjen. Regler og lovverk er på vår side. Klarer man å få oversikt, slik man gjør med et transportregister, tar man et stort steg i riktig retning.

Klarer man å fremme  gode råd til politikerne tar man enda et stort steg i riktig retning. Men da må man tørre å ta debatten og spille fair play. Dessverre er vi ikke der enda. Til det er nok egen posisjonering alt for viktig…..

Det er ikke koronaviruset som knekker norsk transport. Viruset tydeliggjør bare hvor dårlig det står til i den norske transportpolitikken.

Som sjåfør kan du sitte med hendene i fanget og håpe på at de som har vært tilskuere til utviklingen i bransjen plutselig kommer opp med et mirakel. Eller du kan melde deg inn i TLF og støtte oss i kampen med å belyse hva som egentlig foregår, hva som svikter og hvordan vi kan rette opp i det.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.