Sekretariatet

Vårt mål er å sette sammen et dedikert og erfarent team av ansatte som sammen med et voksende antall tillitsvalgte vil representere deg og stå opp for dine rettigheter.

Svein Furøy, Generalsekretær       svein@godsbil.no

Tillitsvalgt siden 2007, styremedlem fra 2009 og senere forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet 2011 – 2016

Generalsekretæren er øverste leder av TLF’s sekretariat og har overordnet personalansvar for alle sekretariatets ansatte. Generalsekretæren står for den daglige ledelse av forbundets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt og sørge for at alle vedtak blir gjennomført, og / eller implementert i organisasjonen.

Gunnar Nordvik Seniorrådgiver       gunnar@godsbil.no

Gunnar har lang og allsidig transporterfaring. Han startet i transportbransjen i 1985 og har hatt mange tillitsverv, styreverv og har sittet 15 år som meddommer i Bergen Tingrett. Gunnar var også en av grunnleggerne av Sjåførenes Krav og har en fast spalte i Transportmagasinet.
Gunnar kommer fra stilling som godsrådgiver hos Yrkestrafikkforbundet hvor han har hatt ansvaret for rådgivning, rekruttering, medlemspleie og utvikling for godssektoren. Hovedtyngden av arbeidet i TLF vil være rådgivning, rekruttering og tariffarbeid.