Koronasertifikat er noe av det heiteste på den politiske agendaen for tiden. Statsminister Erna Solberg forteller om hvor viktig det er at systemet rundt koronasertifikatet er vanntett, slik at man ikke skal kunne forfalske koronasertifikatene.

For oss i TLF er det kjekt å se at teknologien man snakker om er helt lik den teknologien TLF foreslo i vårt forslag til transportregister for nærmere fire år siden.

Les om: Seier i kampen mot ulovlighetene

 

koronasertifikatSkal du på konsert scannes QR koden og kontrolløren kan på et øyeblikk sjekke ut om man er vaksinert og når man ble det. Man kan finne ut om man har hatt covid – 19 og dermed immun osv.

Akkurat på denne måten foreslo TLF at man skulle få oversikt over den internasjonale transporten i Norge og gi kontrollørene et verktøy for å avsløre transportkriminaliteten i Norge.

 

Oversikt

Ved å scanne en QR kode, ville man øyeblikkelig finne ut når kjøretøyet kom inn over grensen, hvor det losser og laster, om det har kjørt kabotasje, tredjelandskjøring osv.

Det er i dag ett og et halvt år siden Regjeringen ble pålagt av Stortinget å blant annet utrede et transportregister i Norge. Det kan vi takke SV’s Arne Nævra for.

Problemet er at nesten uansett hvilken politiker man snakker med på Stortinget, så er det elektroniske fraktbrev som er nøkkelen til å få slutt på transportfusket. Spør du LO og YS snakker også disse varmt for elektroniske fraktbrev.

Nå er det ikke slik at TLF er motstander av elektroniske fraktbrev, men i forhold til kontroll, er elektroniske fraktbrev verdiløse hvis de ikke kan kobles mot et transportregister.

 

Motstand

NLF er de vi kan takke for at det er blitt slik. Det var de som i størst grad møtte TLFs forslag til transportregister med latter, samtidig som de foreslo elektroniske fraktbrev som løsning. YS og LO hang seg på. For oss fremstår det som om YS og LO i liten grad har sin egen transportpolitikk. Det ser ut som om de langt på vei støtter seg på den transportpolitikken NLF legger til grunn.

Hadde NLF, YS og LO heller hengt seg på TLFs forslag til transportregister, tror vi registeret hadde sett dagens lys for lenge siden. Det ville gjort det svært vanskelig å drive med transportkriminalitet i landet vårt.

Den helt åpenbare effekten av et transportregister ville vært mer arbeid til den seriøse delen av transportbransjen, bedre inntjening, bedre vilkår for sjåførene og som en effekt av dette, bedre rekruttering til bransjen.

 

transportregister
Her finner du rapporten

For oss i TLF er det veldig hyggelig å se at når myndighetene skal lage oversiktlige rutiner for sikkerhet og kontroll av vaksinesertifikater, så foreslår man altså den samme teknologien som TLF ønsker at man skaffer oversikt og kontroll over den internasjonale transporten med.

 

Dette forteller oss at et elektronisk transportregister basert på QR koder er verdt å kjempe videre for. Om NLF, YS og LO hadde vært voksen nok til å snu og hjelpe til… Ja så vil et slikt transportregister kanskje bli virkelighet til glede for den seriøse delen av transportbransjen.

I TLF skal vi ikke mene så mye om koronasertifikat. Det er gode grunner for å innføre slike sertifikater, og det er gode grunner for å la det være…
Hvis politikerne likevel skulle bestemme seg for at koronasertifikater blir virkelighet.

Da tror vi at modellen med QR koder og scannere for sikkerhet, oversikt og kontroll er veien å gå.

Her kan du lese saken om kononasertifikat på NRK

 

I et stadig tøffere arbeidsliv trenger du noen til å ivareta interessene dine. Det får du bare dersom du er fagorganisert!

Medlemskontingenten for yrkesaktive er pr januar 2021
på 400 kr/mnd fast.

Viktig å merke seg:
Inkludert i kontingenten er privatrettslig bistand på inntil 15 timer hvert år, med tilsvarende eller bedre betingelser enn ‘Help forsikring’ som benyttes av LO.

Gjør som stadig flere yrkessjåfører. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2020 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.