Mer kontroll av vinterutstyr – konkurrentene tilpasser seg

I Transport & Logistikkforbundet undrer vi oss mer og mer over bransjens fokus på problemene med konkurransen fra Øst-Europa. Nå vet vi jo at norske bileiere utøver en omfattende priskrig ovenfor hverandre, med et bakteppe av speditører som ikke ønsker å betale forsvarlige priser og den utenlandske konkurransen som stadig sterkere slår rot i den norske transportbransjen.

I dag kunne vi lese NLF sine vurderinger i forbindelse med en fersk statistikk for kontroll av vinterutstyr. Det er ikke alltid slik at media formidler meningene våre helt korrekt, men denne reportasjen er laget av NLF selv og vi reagerer på noen av uttalelsene fra NLF i denne reportasjen

kontroll av vinterutstyr«Det er ingen tvil om at økt kontrollinnsats fra Statens vegvesen med særskilt fokus på vinterutrustning de siste årene har hatt en svært positiv effekt på trafikksikkerheten. Derfor er det også gledelig å se at arbeidet reflekteres i kontrollstatistikkene. Vi skulle likevel likt å se en større forbedring hos østeuropeiske lastebiler sett i forhold til de norske, forteller administrerende direktør Geir A. Mo.»

 

 

For myndighetene er trafikksikkerhetsarbeid veldig viktig og myndighetene har et stort ansvar for dette. For en bileierorganisasjon blir det derimot rart når man argumenterer med at man ‘skulle likt å se større forbedring hos østeuropeiske lastebiler’ sett i forhold til de norske.  Ville det ikke heller vært et godt mål å jobbe for at det ble færre østeuropeiske vogntog på norske veier? Eller ser NLF på den kampen som tapt siden det virker OK med konkurrentene fra øst hvis bare bompengebrikken og kjettingene er på plass.

«Vi har lenge etterlyst egne vinterkrav til yrkessjåfører som kommer over grensen. Dette forventer vi blir prioritert i kommende år, avslutter NLF-direktøren.»

Om myndighetene krevde vinterkompetanse for å heve trafikksikkerheten ville vi forstått det.
Når en bileierorganisasjon tar til orde for å heve kompetansen til de som river ned rammevilkårene til norske bileiere er det fristende å spørre hvorfor? Vil det komme hardt prøvede norske bileiere til gode at østeuropeerne hever kompetansen sin.

Vil dette være bra for norske bileiere?

 

I TLF er vi opptatt av å finne metoder som sikrer norske bileiere gode rammevilkår slik at vi i fremtiden også kan ha trygge og gode arbeidsplasser.
Vi hører aldri at NLF oppfordrer medlemsbedriftene sine til å bruke hverandre fremfor billig transport fra øst. Vi vet at flere NLF bedrifter benytter seg av utenlandske billigaktører. Ja, vi vet også at dette i noen bedrifter foregår uten å følge regelverket.?

NLF gjør veldig mye flott arbeid og er den tydeligste organisasjonen i bransjen utad men vi etterlyser en konkret strategi som kan styrke norske bileiere i konkurransen mod invasjonen fra øst. Om vi skal lykkes med en positiv omstilling for norsk transportnæring er det avgjørende at vi organiserer i stor stil for å få tyngde ovenfor myndighetene når vi skal ivareta bransjens interesser.
NLF er som den største bileierorganisasjonen en utrolig viktig aktør om vi skal greie å snu den negative spiralen vi er inne i.

Vi etterlyser derfor følgende tiltak fra NLF:

  • en klar strategi for bedre rammevilkår for medlemsbedriftene sine
  • avdekke transportfusk blant egne medlemmer
  • styrke norske bileieres konkurransevilkår målt opp mot østeuropeisk billigtransport
  • jobbe aktivt for en høy tariffdekning i bransjen, og framsnakke dette ovenfor medlemsbedriftene
  • medvirke til at minstelønnen økes slik at seriøse aktører som betaler bra lønn slipper å konkurrere med mer tvilsomme aktører som kan underby fordi minstelønnen ligger kunstig lavt

 

Ønsker du som oss, å beholde trygge Norske arbeidsplasser i transportbransjen.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.