Kontingent

Kontingent

Å være organisert i en fagforening koster penger. Men det koster fort mye mer å la være.
Medlemskontingenten er en fast månedlig sum som vedtas av Landsmøtet. Pr 1. januar 2022 er denne fortsatt kr 400,- ved avtalegiro.
I realiteten betaler du noe mindre, ettersom det gis fradrag i skatten for deler av kontingenten.

Inkludert i kontingenten er privatrettslig bistand. Din personlige advokat.

Vi anbefaler at du også oppretter din personlige pensjonssparekonto, les mer om denne her.

Medlemskapet inkluderer dessuten en rekke andre medlemsfordeler.

Selv om det koster å være organisert, får du igjen langt mer. For deg som jobber i en bedrift som bare betaler 10,2 % i feriepenger, og som ikke betaler for bevegelige helligdager, vil en tariffavtale bety at du tjener 10–20 000 kroner mer i året. I tillegg vil du få rett til å forhandle om egne lønns- og arbeidsvilkår, og bistand til å gjøre dette fra forening og forbund.
I dag mister mange pensjonsopptjening når de skifter jobb, blant annet fordi det tar tid å sikre seg rettigheter i pensjonsordningen på en ny arbeidsplass. I et arbeidsliv der folk skifter jobb oftere enn før, har det skapt misnøye og uro for framtidas pensjoner. Transport & logistikkforbundet anbefaler alle å opprette sin personlige pensjonskonto, noe som blant annet skal bidra til å sikre oppsparte rettigheter ved jobbskifte.

Skattefradrag
Hvem kan kreve fradrag for fagforeningskontingent og hvor mye kan jeg kreve fradrag for?

Som fagorganisert har du krav på skattefradrag for fagforeningskontingenten.

Nytt i 2022.

Du kan trekke inntil 5800 kroner av på inntekten og slipper dermed å betale skatt på dette beløpet.

I praksis betyr det at staten betaler 25 prosent av kontingenten, opptil 5800 kroner.

Vår kontingent på 400 kr koster deg i realiteten under 300 kr netto etter fradrag.

For inntektsåret 2021 er inntil kr 3850 av medlemskontingenten fradragsberettiget. I Regjeringens forslag til skattesatser i 2022 blir maksimalt fradrag økt til 5800 kroner.

Dersom vi har fødsels- og personnummeret ditt, vil vi automatisk gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt i løpet av året.

Dersom fagforeningskontingenten din ikke tas med i ligningen automatisk, kan du ta kontakt med sekretariatet for å gi oss fødsels- og personnummeret ditt.

Arbeidstakere fra utlandet
Arbeidstaker som kommer fra utlandet skal være medlem i folketrygden med fulle rettigheter dersom de arbeider i Norge. Det gjelder uansett om de er å regne som bosatte her eller ikke. Arbeidstakeren skal være medlem av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning i Norge og vil også kunne opprette egen pensjonssparing i Storebrand.

Ikke medlem?

Kanskje på tide å forsikre jobben din.

Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg tar du en viktig og riktig beslutning. Når vi står mange sammen får vi større gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold.