I TLF er vi opptatt av at bransjen trenger et regelverk for kjøre- og hviletid som er enkelt å forstå for sjåførene, bileierne og ikke minst for kontrollmyndighetene. Organisasjonene på arbeidstaker og eiersiden har fokusert på mere kontroller som medisin til en bransje som torpederes av konkurrenter fra lavkostland.

Sammen har disse organisasjonene inngått kompromisser som for eksempel gjennomsnittsberegning av arbeidstid og unntak fra Arbeidsmiljøloven i Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor veitransport. Regelverket for kjøre- og hviletid er også med å krydre suppen og det er denne suppen kontrolletatene skal ta stilling til i tillegg til spørsmålet om kabotasje, overlast, lastesikring og kjøretøyenes tekniske stand.

Kjøre- og hviletidDe senere årene har Statens Vegvesen mangedoblet intensiteten i sin kontrollvirksomhet etter påtrykk fra organisasjoner som NLF, NTF og YTF. Dette skulle visstnok føre til at vi skulle få bukt med sosial dumping.

Faktum er at det er det motsatte som skjer, men denne reportasjen skal ikke handle om feilmedisineringen bransjens organisasjoner har presset gjennom. Den skal handle om noen av konsekvensene.

Kjøre og hviletid er en hyppig gjenganger i kontrolløyemed enten det dreier seg om utekontroll eller bedriftskontroll.

TLF har den siste tiden jobbet med problemstillinger knyttet til nettopp kontrollen av kjøre- og hviletid. Basert på våre opplysninger har vi grunn til å tro at noe er fryktelig galt når det gjelder håndhevingen av dette regelverket fra kontrolletatenes side, og kanskje særlig fra Politiet.

Kjøre- og hviletidVi har sett store forskjeller i bøtesatsene for identiske brudd. Vi har også sett at bedrifter er bøtelagt i størrelsesorden 3 – 500 000 kr for grove brudd som i ettertid har vist seg å være lovlig tolkning av regelverket. Noen bedrifter har kjørt saken sin og fått den henlagt. Hvor mange bedrifter har betalt skyhøye bøter urettmessig? Det vet ikke vi, men det er all grunn til å tro at det forekommer.
Vi er også kjent med at en sjåfør fikk beslaglagt førerkortet sitt for grove brudd på kjøre og hviletid, men som etter en tid fikk førerkortet tilbake fordi det viste seg at det ikke forelå brudd likevel.

For oss i TLF kan det se ut som om at Politiet ikke sitter på sterk nok kompetanse i forhold til kjøre- og hviletid. Ja det kan virke som om at Politiet ikke har tilstrekkelig kompetanse rundt transportkriminalitet generelt.
Når bøtesatsene varierer kraftig fra politidistrikt til politidistrikt for identiske brudd og når bedrifter ilegges store bøter for brudd som viser seg å ikke være brudd, må det være lov å stille spørsmålstegn med rettsikkerheten til den norske transportbransjen.

Harald Strand, Førstestatsadvokat, Foto: Jan Kåre Gåsemyr

I TLF kjenner vi ikke hele omfanget rundt problemstillingene vi setter søkelyset på, men ut  fra opplysningene vi sitter på kan det være snakk om en omfattende brist i systemet.
En brist som igjen aktualiserer kravet om et eget ‘transportpoliti’ med spisskompetanse.

Vi vet også at politiet ikke prioriterer transportkrim. Dette fortalte Førstestatsadvokat Harald Strand på et møte i NLF regi i Sarpsborg 12 januar 2018. En politioverbetjent i Øst politidistrikt underbygget riksadvokatens uttalelser.

 

 

Med bakgrunn i dette og i sakene vi har fått tilsendt hvor det kan tyde på at politiet ikke er tilstrekkelig oppdatert på regelverket, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved transportbransjens rettssikkerhet.

Transportbransjens vaktbikkje

 

I TLF forbereder vi nå en sak som skal oversendes Justisdepartementet.

Har du som sjåfør eller bileier opplevd at kontrollmyndighetene har bøtelagt eller beslaglagt førerkort feilaktig med bakgrunn i kjøre og hviletidsregelverket ønsker vi at dere kontakter oss slik at vi får mest mulig relevant info med i saken vår. Informasjonen forblir anonym. Send info til svein@godsbil.no eller til gunnar@godsbil.no

 

 

Støtt kampen og gi din tillit til noen som tør å sette et kritisk søkelys

på vegne av sjåfører og bileiere.

 

Bli medlem i TLF i dag!   SAMMEN KAN VI GJØRE EN FORSKJELL!

Bli medlem du også