Hvordan kan et 3PMSF- vinterdekk gå fra advarsel om «Ikke egnet for vinterturer i Norden» – til at advarselen fjernes uten at dekket har fått endrede egenskaper?

At det stilles krav til vinterdekk er i seg selv ingen dårlig ide, men et minstekrav når endringer gjøres, må være at man endrer til noe som er bedre.

3pmsf vinterdekkFinnes det overhodet noen informasjon som dokumenterer at man kan forvente bedre skodde vogntog denne vinteren enn tidligere vintre?

TLF har ikke funnet holdepunkter som underbygger at man kan forvente bedre skodde vogntog med innføringen av kravet om 3pmsf merkede vinterdekk.

Til det er sortimentet av dekk som er godkjent som 3pmsf for stort, og kvalitetsforskjellen i sortimentet strekker seg fra det som kan betegnes som svært gode vinterdekk til dekk som vi egentlig fint kan kalle sommerdekk.

Tidligere samferdselsministere og flere av bransjens egne organisasjoner har ivret etter, og senere innkassert innføringen av 3PMSF dekkene som en seier for trafikksikkerheten, selv om man hele tiden har visst om at det kun er en tvilsom akselerasjonstest som ligger til grunn for 3pmsf godkjenningen. Dette kom tydelig fram når Statens Vegvesen hadde saken ute til høring, men advarslene ble ignorert.

vinterdekkNår vi leser reportasjen i Yrkesbil hvor Kjetil Wigdel, leder for utekontrollen i Statens Vegvesen intervjues blir vi enda mer bekymret.
«Vi forventer at regelendringen og de økte gebyrsatser bidrar til at eiere og brukere av kjøretøy ved kjøring i Norge i større grad enn før vil velge å benytte vinterutrustning som er i henhold til gjeldene bestemmelser». Sier han.

Vi kan opplyse Wigdel at norske lastebileiere, ja utenlandske også, hver eneste vinter har benyttet seg av vinterutrustning som langt overgår gjeldende bestemmelser etter 15 november 2020.

Det må man gjøre hvis man har til hensikt å drive forsvarlig transport i Norge på vinteren. Før frislippet av østeuropeiske dumping transportører for mer enn 10 år siden, var ikke dårlig dekkutrustning et tema.

Vinteren 2018 – 2019 var preget av uhell og ulykker hvor vogntog var involvert. Særlig i Nord – Norge ble det satt stort fokus på glatte veier og trafikksikkerhet og en presset Samferdselsminister var tvunget til å gjøre grep.

Han valgte den enkleste og minst virkningsfulle løsningen, godt støttet av flere av transportbransjens organisasjoner. Han valgte dekkene.

Han valgte ikke økt satsing på vintervedlikehold, han valgte bort ugunstige vogntogkombinasjoner og han valgte bort økt satsing på avdekking av transportkriminalitet som kunne redusert omfanget av utenlandske dumping transportører på norske veier.

lovlige dekkMan valgte seg altså dekkene som løsningen som skulle stagge folket, og det virket.

For uinnvidde kan det være lett å overbevises om at dekkene er løsningen. Det virker jo så logisk, men da har man glemt å ta hensyn til fysikken som gir et 50 tonns vogntog veigrep på glatte vinterveier.

Du kan montere verdens beste vinterdekk på et vogntog, men hvis sjåføren ikke har kompetansen og den nødvendige erfaringen vil han lett havne i problemer på glatt vei.

 

Men hva er det egentlig Norge innfører 15 november 2020?

Foto: SVV

Man innfører krav til at tunge kjøretøy skal være skodd med vinterdekk merket med 3pmsf.

Kravet for å kunne merke dekket med 3PMSF, eller alpesymbolet er at dekket akselererer 25 % bedre enn et referansedekk.

Til venstre ser du bilde av dette referansedekket og kilden er Statens Vegvesen.

Det er ikke vanskelig å finne dekk med denne merkingen som er kjempegode på vinterføre, akkurat slik det tidligere ikke var vanskelig å finne kjempegode M+S dekk. Det er for det meste de samme dekkene bare med enda en merking.

 

Hva har skjedd med et vinterdekk fra Bridgestone?

Screenshot av annonsen 2019

Anbefaler at du leser denne saken vi publiserte i oktober 2019 Her ble dekket annonsert med 3pmsf merking, men også med advarselen: Ikke egnet for vinterturer i Norden.

I dag annonseres dekket som et vinterdekk, merket med 3pmsf.

Advarselen om at dekket ikke er egnet for vinterkjøring i Norden er borte.

Akkurat det samme ser vi på en hel rekke 3pmsf vinterdekk. Vi sjekket rundt 30 forskjellige og advarselen om at de ikke er egnet for vinterturer i Norden er fjernet.

Hva gjør at de plutselig er egnet?

 

Foto: Stein Inge Stølen, NLF

 

Samferdselsminister Jon Georg Dale skulle rydde opp i vinterkaoset. Han valgte den enkle løsningen og han slapp unna med den fordi han ble flankert av den mektige NLF sjefen Geir A. Mo.

Sammen fikk de med seg folket og den 15 november settes «månelandingen» i virke.

Den eneste forskjellen på dekkvaliteten denne vinteren fremfor vinteren 2019 -2020 er et stempel på dekkets side: 3pmsf. Ingen ting annet.

 

 

Jo forresten: Bøtesatsene er blitt mye høyere, men det angår stort sett bare de norske bileierne. De færreste utenlandske transportørene betaler bøtene de får i Norge, ifølge Statens Vegvesen.

I TLF er vi selvsagt opptatt av at dekkene skal være gode. Til og med nye krav kan være innafor, men da må man vite at dekkene vi krever påbudt holder mål. Slik er det ikke med kravene til 3pmsf dekkene.

 

Bli med på laget du også. Det styrker kampen mot uretten.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.