Siden vi ikke var så langt unna Tønsberg gikk vi til innkjøp av kake og svingte innom Statens Vegvesen sin krimseksjon. Takket være folkene i krimseksjonen finnes det ikke lenger en polsk omlastingsterminal på Kampenes. Det fortjener kake.

Som vanlig er det hyggelig og inspirerende å være sammen med disse folkene. Her sitter man på mye kunnskap og det er fint å dele erfaringer.
I dag jobber det 15 personer i denne enheten som tar for seg arbeidskriminalitet i flere bransjer, også vår.

I TLF tror vi at det er veldig bra at man samler et miljø som jobber med arbeidslivskriminalitet. Kanskje skulle man i større grad spesialisert det tverretatlige samarbeidet,  og slik vi forstår folkene i krimenheten er dette tanker de også deler med oss.

Skal vi komme transportkriminaliteten til livs må vi klare å ta i bruk det regelverket vi allerede har her i Norge, samtidig som vi må skaffe oss oversikt og finne verktøyer som effektiviserer kontrollene.

 

krimenhetenKrimseksjonen liker godt og få tips fra bransjen.

Man klarer ikke å utrede alle tips, men alle tips tas vare på og de gir til sammen et bilde over tilstanden.

Tips kan sendes på krimtips@vegvesen.no

Det å skape oversikt og endringer i transportbransjen er et stort og omfattende arbeid i en jungel av regler og gråsoner. I TLF skulle vi ønsket oss en dedikert gruppe, type Transportpoliti som utelukkende rettet arbeidsinnsatsen inn mot transportbransjen.

 

 

I disse dager er det mye fokus på EU og mobilitetspakkene som er under forhandlinger. TLF synes det er viktig å få oversikt og kontroll over den internasjonale transportvirksomheten i Norge. Hvis vi har et system som er oppe og går vil vi kunne møte EUs regelverk og endringene som måtte komme på en god måte. I dag er det mange som ikke følger regelverket og alt for mange slipper unna med det.

Krimseksjonen er en god start, men vi tror de trenger både ressurser og handlingsrom for å bli enda bedre.
I TLF har vi veldig god erfaring med krimseksjonen og måten vi som tipsere har blitt ivaretatt er veldig god.

 

Jon Molnes, Foto: SVV

Til slutt gir vi ordet til lederen i krimseksjonen, Jon Molnes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den beste måten du kan bidra på er å melde deg inn i TLF og støtte oss i kampen med å belyse hva som egentlig foregår, hva som svikter og hvorfor.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.