I dag skriver Transportmagasinet om kabotasje og like vilkår i en flott reportasje om resultatet av et rådsmøte om mobilitetspakken i Brussel.
Nå har man jo jobbet noen år med denne mobilitetspakken og for ikke lenge siden ble to års arbeid visket bort og man rykket tilbake til start. Nå snakker man frem mot 2020 i forhold til en ny avgjørelse, dersom man da ikke visker arbeidet bort enda en gang.

Det eneste som er sikkert er at byråkratiet knyttet til mobilitetspakken går sent. Fryktelig sent.

Lite tyder på endringer de første to årene og spørsmålet blir da. Har den norske transportbransjen ryggrad til å vente?

 

kabotasjeForslagene man er kommet opp med nå er følgende:

Det blir strengere kabotasjeregler.

Etter de foreslåtte nye reglene vil lastebiler fra andre EU-land kunne kjøre tre kabotasjetransporter i løpet av syv dager etter at de kommer inn i Norge.

Deretter må de ut av landet i minst fem dager før de på nytt kan kjøre kabotasje i Norge.

Dette forslaget vil gjøre det litt vanskeligere for dem som ønsker å drive med kabotasje i Norge, men ikke verre enn at man vil kunne få til en grei logistikk med kjøring i nabolandene våre. Det hadde vært et langt bedre forslag å sørge for at vogntogene regelmessig må innom hjemlandet sitt.

Klikk på bildet for å forstørre

Som vi ser av den siste tabellen fra SSB ser vi at kabotasjekjøringen utgjør 6,4% av den internasjonale transporten i Norge. I TLF tror vi kabotasjetallene er noe høyere.

 

Vi mener at nøkkelen til suksess ligger i det norske regelverket, og da særlig i allmenngjøringsloven. TLF tror at man i debatten undervurderer viktigheten av å jobbe opp mot våre egne politikere og vårt eget regelverk.

 

Reglene for utstasjonering skal skjerpes og gjøres mer tydelig.
Hvordan vil man ivareta dette når tredjelandskjøringen er grensekryssende, ja ofte knyttet til tre land eller flere. Hvilket land skal sitte med kontrollansvaret?

TLF mener at tredjelandskjøringen bør opphøre som transportkategori og implementeres i kabotasjeregelverket med de begrensingene som ligger der.

Det finnes ingen fornuftige grunner til at rumenske sjåfører skal kjøre fast kjøring helt ubegrenset mellom for eksempel Sverige og Norge for luselønn.

Nye skrivere skal introduseres.

Vel og bra, men disse skriverne fanger ikke opp transportkjøper. Derfor er et transportregister avgjørende om man ønsker å oppnå effekt.

 

kabotasjeForbudet mot ukehvil i hytta opprettholdes.

I utgangspunktet et godt forslag. Dessverre har det vist seg at sjåførene innkvarteres i lokaliteter som fremstår som grisebinger.

Med det i bakhodet klarer vi ikke å applaudere forslaget. I alle fall ikke før vi ser hvilke krav man må innfri i forhold til innkvartering.

 

 

 

Kombinert transport fra Cargonet, Alnabru. Foto: TLF

Endringer rundt regelverket om kombinert transport.

Kombinerte transporter vet vi ikke så mye om. TLF har gjort undersøkelser som kan tyde på at denne typen transport er ganske utbredt. Endringene handler om å legge inn kabotasjeregelverket i denne kjøringen.

I TLF mener vi at hele ordningen med kombinerte transporter bør opphøre. Det finnes ingen gode grunner til at rumenere på luselønn skal distribuere traller fra tog eller skip i Norge.

 

Den viktigste jobben vi kan gjøre for transportnæringen er å presse de norske myndighetene til å kontrollere at regelverket vi har overholdes. Vi må få innført et transportregister som vil være et avgjørende verktøy for kontrolletatene.

Allmenngjort minstelønn som også gjelder kabotasje og kombinerte transporter er i dag kr 171,45 pr. time. I tillegg til dette skal sjåførene ha 300 kr i diett hvert døgn. Får vi regelverket til å fungere vil vi se forskjeller.

 

Trygg transport

Det vil ikke være særlig lukrativt å sende vogntog til Norge fra Øst- Europas bakgårder om man får norske lønnskostnader.

Samtidig vil transportkjøper måtte betale høyere pris for kabotasjebilene og jo nærmere transportprisen på kabotasjebilen kommer norske transportpriser, jo mer attraktiv blir norske transportører.

Trygg transport med norske transportører!

 

 

 

 

Vi mener derfor bestemt at svarene ligger i Norge! Ikke i EU, og jobber derfor aktivt og utålmodig for å gjøre hverdagen lettere for både bileiere og sjåfører. Jo flere medlemmer vi blir, jo kraftigere blir stemmen vår.

Kjøttvekten er helt avgjørende.

Har DU vurdert å melde deg inn i TLF.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.