Mye har blitt sagt om Bring og måten de driver transport på de siste årene. Vi hører de utroligste historier om transportfusk og vi hører de utroligste bortforklaringene fra Posten/Bring sin pressesjef, John Eckhoff og derfor ville vi gå Bring litt etter i sømmene og slik ble denne historien til.

Les saken her.

Vi valgte å fokusere på Bring Trucking i Slovakia til å begynne med. Selv om lederen i LO forbundet Postkom Odd Christian Øverland, reiste til Slovakia og friskmeldte Bring Trucking, etter at en BBC dokumentar hadde satt lønns og arbeidsforholdene i Bring Trucking i et dårlig lys.

 

Kunne virkelig BBC ta så fryktelig feil? Og hva med den pågående saken i Danmark hvor Bring Trucking må svare på påstander knyttet til sosial dumping?

 

 

 

Den første utfordringen var å komme i kontakt med noen av sjåførene til Bring Trucking men som alle som kjører på Norske veier vet, er det ikke vanskelig å finne vogntog fra Bring Trucking Slovakia, men ville sjåførene snakke?

Det viser seg fort at sjåførene gjerne vil snakke men ingen tør stå frem med navn og bilde.

 

bring trucking
Makedoneren har skjerf fra hjemlandet i ruten

Noen trodde kanskje at sjåførene i Bring Trucking er Slovaker. De vi kom i kontakt med var fra Romania og Makedonia. Det er i disse landene man finner de billigste sjåførene i Europa.
De transporteres med minibusser til stasjoneringsstedet og de plukkes opp i byer som Pistesi, Bucuresti og Budapest.

 

Andre forteller at de selv må komme seg til Slovakia og at de transporteres i minibusser derfra til stasjoneringsstedet. Sjåførene må selv betale for denne transporten.

 

Vi hører at lønnen ligger på mellom 55 og 65 Euro pr døgn. De forteller at de får 0,16 Euro pr. km når de passerer 10 000 km.
Det er vanskelig for oss å forstå lønnssystemet på grunn av språkproblemer men får en forståelse av at de trekkes for noe, og premieres for andre ting. De forteller om noe som vi forstår som en lojalitetsbonus, som om handler om en form for premiering av de som holder ut lenge i bilen. Den kan gi 250 Euro i måneden. På grunn av at vi får litt ulike svar når vi spør om lønn kan vi ikke med sikkerhet gi et nøyaktig tall. Men svarene ligger mellom 55 og 65 Euro pr kalenderdag.

Språket er et problem, men vi fikk denne historien via Google translate av en sjåfør:

Jeg kommer tilbake fra Bring søndag. Jeg jobbet på Linehaul-ekspedisjonen, Norge. Jeg var dum som dro til dette selskapet. De gir deg 55 euro om dagen, uansett om du jobber eller ikke. Ok! Men jeg trodde jeg skulle kjøre mange kilometer, for hvis jeg kjører over 10.000 km får jeg betalt 16 cent per km. Men hvor gjør du Km hvis de holder deg for en uke på Norge, så sender de deg et tur til Sverige og tar deg tilbake.  3 dager på rad med 2 tilhengere, du laster dem og tar dem til toget. Så nå vil jeg kaste inn håndkledet. Bedre på Europa, og du får mer penger. For ikke å nevne turen med minibuss til Sverige. Det er et mareritt. Jeg forlot Bucuresti torsdag, og jeg kom på jobb mandag, helt utslitt.

Flere ganger har Bring toppene fortalt oss at sjåførene de bruker er både erfarne og at de setter kompetanse og arbeidsmiljø høyt. Derfor er vi interessert i å høre hvordan dette fungerer.Ingen av de vi har snakket med har gått noen kurs. Kravet er at man har riktig førerkort og at man behersker engelsk eller tysk. Det mest nervepirrende for rumenerne er engelsktesten. Men det går som regel bra. Det foregår slik at de må lese litt fra en engelsk avis.

Vi spør om sjåførene er fast ansatt?

De forteller at de kjører så mye de klarer når de er på jobb. Så reiser de hjem og venter til Bring Trucking ringer igjen. Vi er usikker på om vi forstår hverandre, men for oss virker det som om at de er løsarbeidere som blir tilkalt ved behov.

En gang prøvde de å organisere seg, men sjefen ble så sint at ingen ønsket å tenke mer på organisering.

bring truckingHistoriene vi hører passer perfekt inn i bildet i forhold til vår oppfatning av hvordan de østeuropeiske sjåførene har det på norske veier. Men de vi snakker med jobber i Bring og skulle man ikke kunne forvente mer da?

Hva så med alle de utenlandske trekkvognene som trekker Bring traller i Bring Trucking systemet? Kan Bring gjøre rede for deres allmenngjorte minstelønn når disse kjører kabotasje eller kombinerte transporter?

Hvis historien til sjåføren som fortalte at han kjørte lokalt i Oslo for Bring Linehaul er riktig og lønnen er 55 Euro om dagen snakker vi om grove brudd på norske lover og regler.

Derfor bestemmer vi oss for å sjekke ut om Bring Trucking Slovakia kjører lokalt i Oslo og stiller oss opp utenfor Cargonet på Alnabru for å se hvem som trekker tog trallene.
Ganske fort forstår vi at vi har god klaff. Bring Trucking sine slovakiske trekkvogner ruller inn porten og kommer ut med gardintraller med Bring logo. Vi ser de samme trekkvognene både to og tre ganger så her snakker vi om kombinerte transporter.

I Norge er kombinerte transporter allmenngjort og sjåførene skal ha norsk minstelønn. Sjåførene vi snakket med sa at de tjener dårligst når de kjører i Oslo. Ingen av dem har hørt om allmenngjort minstelønn, og ingen hadde turt å spørre om det heller.

Saken fra Nettavisen her:

Omfanget av kjøringen vi observerte utenfor porten til Cargonet er av en slik karakter at Bring Trucking enkelt skal kunne vise til poster i regnskapet sitt som viser lønnsberegning etter den norske allmenngjøringsloven.
TLF har oversendt info til Arbeidstilsynet som forhåpentligvis tar tak i saken.

Etter en uke på veien med fokus på Bring er vi i TLF enda tryggere på at BBC reportasjen ga oss et riktigere bilde av forholdene for sjåførene i Bring Trucking enn det inntrykket lederen i LO forbundet Postkom ga.

 

Det vi har sett og hørt den siste uken gir oss god grunn til å stille spørsmålstegn ved lovligheten av det som foregår i regi av Bring i Norge.

Hvis det skulle vise seg at Bring bryter regelverket når de bruker sitt Slovakiske datterselskap kan de ikke si at de ikke visste osv.
Styrelederen i Bring Trucking Slovakia, Robert Lona, er daglig leder i Bring Transportløsninger AS, og styremedlem i Bring Trucking Slovakia, Stein Børre Johnsen er daglig leder i Bring Linehaul.
Dette betyr at Bring og Bring Trucking i Slovakia burde ha kompetanse til å ivareta regelverket i bransjen.

Synes du bransjen er helt super slik som den er og du er fornøyd med den resultatene de øvrige forbundene har oppnådd for bransjen vår, er TLF et dårlig valg.

Ønsker du derimot forandring og at snakk blir til handling. Da melder du deg inn i TLF og bidrar til at vi blir sterk nok til å presse sjåførenes stemmer inn i debatten.

 

Vi har den laveste kontingenten, de beste medlemsfordelene og den beste transportpolitikken.

Bli medlem du også

Når du melder deg inn i TLF gjør du vår stemme tydeligere for kjøttvekta gjelder. Bli en TLF’er du også.
TLF har de mest fornøyde medlemmene og vi har åpent døgnet rundt hele året.