Et strakstiltak som kan iverksettes på bare noen dagers varsel uten at EU en gang bryr seg er en kraftig oppjustering av vintervedlikeholdet på veiene våre. Hvorfor er ikke dette en gang et tema når alle er enig om at det som foregår på veiene våre vinterstid er vanvittig?

vintervedlikehold
Klikk her for å signere kravet.

Transport & Logistikkforbundet tar nå initiativ til en landsomfattende underskriftskampanje med sikte på en kraftig heving av standarden på vintervedlikeholdet.

Dette fordi myndighetene ikke holder det de lovet sist vinter med tanke på tiltak.

 

Etter flere stygge trafikkulykker forrige vinter hvor vogntog var innblandet, kom det et tydelig folkekrav mot transportnæringen, og da særlig den utenlandske delen av næringen.

I Nord-Norge ble kravene tydelig etter at Ramona Lind, som mistet sønnen sin etter en trafikkulykke hvor et utenlandsk vogntog var involvert, stod fram og ga folk et innblikk i lidelsen, håpløsheten og fortvilelsen som følger med alvorlige trafikkulykker.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kom raskt på banen og lovet trygge vogntog på vinterveiene allerede vinteren 2019/20.

Krav om 3pmsf vinterdekk, «Vinterførerkort», mer kontroll og større bøter skulle være medisinen.

 

 

Nå går vi inn i vinteren 2019/20 og hvordan gikk det så med samferdselsministerens løfter om tryggere vinterveier?

vintervedlikeholdNylig kunne samferdselsministeren fortelle at vinterførerkort er ‘avlyst’ og de såkalte alpedekkene (3pmsf) ikke kommer på plass før neste vinter. Ministeren gjør et stort nummer av at dette er verdens strengeste dekkrav og at Norge er det første landet i verden som innfører slike krav.

Det ministeren ikke nevner er at det fra flere hold stilles tvil i forhold til 3pmsf dekkene. Det handler mye om at forskjellene i kvaliteten på 3pmsf dekkene strekker seg fra svært gode vinteregenskaper til uegnet.

Det eneste vi står igjen med av tiltak for den kommende vinteren er økte gebyrsatser for mangler på dekk og kjetting. Dette er jo litt artig siden det er velkjent at de utenlandske aktørene som er målgruppen, ikke betaler gebyrene sine.

 

Hva krever vi?

vintervedlikehold
Klikk her for å signere kampanjen.

Et strakstiltak som kan iverksettes på bare noen dagers varsel uten at EU en gang bryr seg er en kraftig oppjustering av vintervedlikeholdet på veiene våre.

Hvorfor er ikke dette en gang et tema når alle er enig om at det som foregår på veiene våre vinterstid er vanvittig?

Det er ikke kontrollvirksomheten som må tredobles. Det er vintervedlikeholdet.

 

Vi krever forutsigbare vinterveier som brøytes, høvles og sandstrøs etter retningslinjer til vinterdriften for riksveger er beskrevet i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger i kapittel 9.

Vinterdriftsklasser for vegruter:

 • Vinterdriftsklasse A – DkA.
  Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt)
  Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg.
 • Vinterdriftsklasse B – DkB.
  Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom
  Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg.
 • Vinterdriftsklasse C – DkC.
  Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Krav til friksjon på hard snø/is er større enn 0,25
  I milde perioder brukes salt, mens det i kalde perioder med snø/isdekke brukes sand.
 • Vinterdriftsklasse D – DkD.
  Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,25
  Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke.
  Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim.
 • Vinterdriftsklasse E – DkE.
  Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,20.
  DkE skal ikke nyttes på riksveg.
  Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke.
  Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim.

 

Det er jo norske myndigheter med Samferdselsministeren i spissen som ønsker vogntogene fra landene i Europa som sliter med den høyeste trafikkdødeligheten velkommen på norske vinterveier Når vi godtar at de største og tyngste kjøretøyene på veiene våre vinterstid skal føres av makedonere, ukrainere, latviere, bulgarere, rumenere og tyrkere, for å nevne noen, må vi jo sørge for at de når sine destinasjoner uten å skade seg selv eller andre.

Derfor er det myndighetenes plikt å sørge for at man kommer trygt fram.

Det vi opplever på veiene nå skyldes en politisk tafatthet som er unik i norsk historie.

vintervedlikehold
Klikk her for å signere kampanjen.

 

 

Bli med på laget du også. Det styrker kampen mot uretten.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.